MIT regeling 2021 open vanaf 20 april

14 april 2021

Ben je een maritieme Mkb ondernemer en op zoek naar financiering van je innovatieve ontwikkeling? Op 20 april opent de inschrijving voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Wil je een R&D project uitvoeren samen met  andere mkb ondernemingen, dan is de regeling R&D samenwerkingsprojecten mogelijk iets voor jou. De regeling gaat op 1 juni open. De informatie over de regeling is te vinden via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling

Wijzigingen in de MIT in 2021

De MIT-regeling is in lijn gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend. Mkb’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd rekening te houden met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Voor de context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en voor voorbeelden vind je meer informatie op https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst

Indienen bij regionaal loket tenzij…

Voor MIT 2021 geldt dat je in principe je aanvraag bij één van de regionale loketten indient tenzij je niet terecht kan in de regio. Voor MIT haalbaarheidsprojecten kun je ongeacht het thema altijd in de regio terecht. Bij de MIT R&D samenwerkingsprojecten kunnen alleen de regio-overschrijdende projecten terecht in het landelijke (RVO) loket.

De aanvraagperiodes voor de verschillende instrumenten zijn:

  • MIT-kennisvouchers: aanvragen van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021
  • Haalbaarheidsprojecten: aanvragen van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021
  • R&D-samenwerkingsprojecten: aanvragen van 1 juni  2021 tot en met 9 september 2021