NMT verstevigt en onderhoudt netwerk in Brussel en Den Haag

17 februari 2021

Regelmatig praten we je bij over de NMT-activiteiten op het gebied van belangenbehartiging. Deze keer: NMT medeorganisator workshop voor de Europese Commissie over het belang van retrofitting in Europese klimaatambities en kennismaking met Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (VVD).

Workshop voor Europese Commissie over rol retrofitting in Europese klimaatambities

Europa heeft grote ambities voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Voor het eerst wordt daarbij concreet gekeken naar retrofit van bestaande schepen met duurzame technieken. NMT was nauw betrokken bij een workshop voor de Europese Commissie over het deel van de maritieme maakindustrie dat zich bezighoudt met retrofitting. Onder de vlag van SEA Europe/SEA SMRC is aan de Commissie duidelijk gemaakt welke uitdagingen dit deel van onze sector heeft om een succes te maken van de Europese ambities voor verduurzaming. Dit is belangrijk voor Nederlandse onderhouds- en reparatiewerven en maritieme toeleveranciers van duurzame technologie.

NMT promoot voorstel voor Europees Maritiem Fonds

NMT spreekt verschillende Europarlementariërs en medewerkers op de Nederlandse ambassade in Brussel en in Den Haag over het voorstel om de zeevaart onder het emissiehandelssysteem (EU ETS) te laten vallen. NMT steunt het principe dat er een prijs komt op de CO2-uitstoot, want dit zorgt voor vermindering van uitstoot en verbetert de businesscase voor groene schepen. Samen met SEA Europe heeft NMT nu een voorstel gedaan waarbij het principe van ‘een prijs voor uitstoot’ overeind blijft, maar waarbij een aantal ongunstige aspecten van het ETS komen te vervallen én waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de verduurzaming van de sector. NMT zet zich in om dit voorstel voor een ‘EU Maritime Fund’ onder de aandacht te brengen.

Kennismaking Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) met maritieme maakindustrie

Op vrijdag 5 februari heeft NMT samen met Thecla Bodewes Shipyards kennisgemaakt met Tweede Kamerlid Dennis Wiersma. Er is onder andere gesproken over het stimuleren van innovatie, aansluiting van onderwijs bij behoeften bedrijfsleven, het launching customership van de Nederlandse overheid (daarmee samenhangend ook openbare aanbestedingen) en het ongelijke mondiale speelveld. Het was een constructief gesprek over kansen en uitdagingen van de maritieme maakindustrie. NMT en Wiersma blijven ook na de verkiezingen in gesprek over bovenstaande thema’s.