NMT wenst Tweede Kamerleden een duurzame start toe in Den Haag

14 april 2021

Regelmatig praten we je bij over de NMT-activiteiten op het gebied van belangenbehartiging. Met deze week onder andere: NMT stuurt duurzaam presentje naar Tweede Kamerleden en ondersteunt ministerie van LNV bij oplossing Brexit-probleem visserijwerven. Duurzame sokken voor een duurzame start in de Tweede Kamer Op 31 maart is de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling geïnstalleerd. NMT heeft naar alle 150 Kamerleden een paar duurzame sokken, gemaakt van in zee achtergelaten visnetten, en een kaartje gestuurd om ze veel succes te wensen met hun Kamerlidmaatschap. De sokken sluiten aan bij het duurzame karakter van onze industrie. Op het kaartje is kort uitgelegd waarom de maritieme maakindustrie belangrijk is en wat enkele van onze uitdagingen zijn. NMT zal ook de nieuw gekozen Tweede Kamer zo goed mogelijk informeren over de Nederlandse scheepsbouwsector. In gesprek over regelgeving voor tankschepen en werken met gevaarlijke stoffen Op 8 april heeft NMT gesproken met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ARBO-regelgeving voor tankschepen en de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen. De komende periode zal NMT verder in gesprek gaan met andere stakeholders en de inspectie over hoe we gezamenlijk het bewustzijn van de risico’s kunnen verhogen. Veiligheid en de gezondheid van medewerkers staat hierbij voorop, maar het moet ook praktisch uitvoerbaar blijven. NMT draagt bij aan oplossing voor Brexit-probleem visserijwerven De afgelopen periode heeft NMT nauw contact gehad met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een oplossing te vinden voor een onbedoeld Brexit-effect, waardoor Brits gevlagde vissersschepen geen toegang meer hadden tot Nederlandse onderhoudshavens. Samen met brancheorganisaties als VisNed en de Metaalunie is aandacht gevraagd voor dit knelpunt en NMT heeft het ministerie van informatie voorzien. Dat heeft geleid tot een oplossing, waardoor Brits gevlagde vissersschepen weer bij de visserijwerven terecht kunnen voor onderhoud en reparatie.