Digitaal Offshore Windpark TKI Wind Op Zee 542X280

Onderzoek bewustzijn cybersecurity in offshore windparken

26 januari 2023

Hoe is het volgens u gesteld met het bewustzijn rondom cybersecurity in offshore windparken? Die vraag stellen RVO, TKI Wind op Zee en het Programma Digitalisering aan de sector. Het doel is om met de inzichten uit dit onderzoek tot een instrumentarium te komen om dit bewustzijn te verhogen. De digitale weerbaarheid van onze offshore windparken is een belangrijk aandachtspunt. De wet- en regelgeving wordt steviger en de recente geopolitieke ontwikkelingen onderschrijven het belang nog eens extra.

Doe mee

Het invullen neemt 10 minuten van uw tijd in beslag.