Walstroom Amsterdam Mail E1681204971593 800X280

Platform Schone Scheepvaart organiseert Seminar Elektrificatie en Walstroom op 31 mei

11 april 2023

Hoe zit het nu met walstroom voor de zeevaart en wat houdt die verplichting vanuit Brussel – FuelEU Maritime – nu precies in? Tijdens het komende seminar van het Platform Schone Scheepvaart hoor je hoe experts vanuit verschillende invalshoeken aankijken tegen elektrificatie en walstroom. Op woensdag 31 mei nemen zij je mee in de wereld van regelgeving en technologie en vertellen wat zij zien als kansen en obstakels. Ook vertellen een aantal reders over hun ervaringen. Aan het eind van het seminar heb je een goed beeld van de stand van zaken.

Het seminar wordt om 10.15 uur geopend door dagvoorzitter en KVNR-directeur Annet Koster. Daarna geeft Coen Peelen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nationale doorvertaling van Brusselse doelen m.b.t. de inzet van walstroom. Maarten Verbeek van TNO geeft zijn toekomstvisie op de rol van elektrificatie in mobiliteit tot 2050 en Moritz Krijgsman van MARIN vertelt over de machinekamer van de toekomst (ZERO-JIP). Na de koffiepauze gaan we tijdens een interactieve sessie met de aanwezigen doordenken over regelgeving en visie.

Het middagprogramma start met een aantal sprekers die vertellen over de stand van zaken van het project ‘Versnelling Walstroom’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vervolgens vertelt het Havenbedrijf Amsterdam wat de uitdagingen zijn voor havens. Na de koffiepauze komen een aantal praktijkcases aan bod, waaronder de Marine over elektrische sleepboten in Den Helder en Eekels over de schepen van Vertom. We sluiten de bijeenkomst om 16.00 uur af met een netwerkborrel tot 17.00 uur.

Meer informatie en kosten

Dankzij een subsidie van het Ministerie van I&W is dit seminar gratis toegankelijk. Wel wordt er een ‘no-show-fee’ van 75 euro gehanteerd. Kijk voor meer informatie op de website van het Platform Schone Sceepvaart.