Riken Keiki 4

Positieve impact met duurzame decarbonisatie 🌎

3 augustus 2023

Een baanbrekende oplossing is opgedoken in de wereldwijde missie om gas te decarboniseren: Methanisatie Technologie. Door op efficiënte wijze methaan (CH4) te synthetiseren via de reactie van waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2), kan methanisatie organisaties een stapje dichterbij klimaatverbetering brengen. Het monitoren van de concentraties H2, CO2 en CH4 die betrokken zijn bij dit proces is van belang voor optimale prestaties.

Decarbonisatie verwijst naar het proces waarbij koolstofdioxide (CO2) uitstoot uit verschillende bronnen wordt verminderd om klimaatverandering tegen te gaan en opwarming van de aarde te bestrijden. Methanisatie is één van de strategieen voor decarbonisatie. Het wordt ook wel de Sabatier-reactie genoemd, een chemisch proces dat waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2) omzet in methaan (CH4). Deze reactie is meestal exotherm, wat betekent dat er warmte-energie vrijkomt. Het geproduceerde methaan kan worden gebruikt als waardevolle energiedrager en brandstof.

Methanisatie is met name relevant in het kader van opslag van hernieuwbare energie en decarbonisatie. Tijdens periodes van overtollige hernieuwbare energie (bijvoorbeeld uit wind- of zonne-energie), kan overtollige elektriciteit worden gebruikt om waterstof te produceren via elektrolyse van water. De geproduceerde waterstof wordt vervolgens gecombineerd met CO2 die afkomstig is van verschillende bronnen (bijvoorbeeld industriële processen) om via het methanisatieproces methaan te creëren. Dit synthetische methaan kan worden opgeslagen en later worden gebruikt wanneer de energievraag groter is dan het aanbod of als vervanging voor aardgas.

De voordelen van methanisatie zijn onder andere:

  • Energieopslag: Methaan is een zeer efficiënte manier om overtollige hernieuwbare energie op te slaan voor later gebruik, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare energievoorziening.
  • Decarbonisatie: Door CO2-afvang te gebruiken om methaan te produceren, helpt het proces de algehele uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat bijdraagt aan decarbonisatie-inspanningen.
  • Integratie in het gasnetwerk: Methaan kan worden gekoppeld in bestaande aardgasnetwerken, wat gemakkelijke integratie mogelijk maakt met de huidige gasinfrastructuur.

Al met al speelt de methanisatietechnologie een cruciale rol in duurzame energiesystemen door hernieuwbare energieopslag te ondersteunen en bij te dragen aan de doelstellingen van decarbonisatie. GMS Instruments biedt een gecertificeerd calorimetrisch meetinstrument, de OHC-800, aan. De integratie van de OHC-800 en hoogwaardige gas sensoren in bestaande infrastructuur belooft een soepele overgang en optimale prestaties, waardoor organisaties aanzienlijke stappen kunnen zetten op weg naar duurzaamheid.