IHC Jaarcijfers 2020 1 E1621495684977 800X280

Royal IHC heeft akkoord bereikt over financiële herstructurering

13 maart 2023

  • Royal IHC is en blijft een belangrijke speler in de Nederlandse maritieme maakindustrie. Zoals de meeste bedrijven in deze sector heeft ook Royal IHC de afgelopen periode te maken gehad met de gevolgen van de internationale COVID-crisis en geopolitieke ontwikkelingen. Beide zijn van grote invloed geweest op de afzetmarkten van onze producten en heeft ook geleid tot hoge volatiliteit op de grondstoffenmarkt en toeleveranciers.
  • Desondanks is de markt voor de kleinere projecten inmiddels weer goed op gang en laten onze activiteiten in de Dredging, Mining, Offshore Energy en Defence markt een groei zien en zijn de projecten winstgevend.
  • Om deze situatie het hoofd te bieden heeft Royal IHC wereldwijd een grote herstructurering doorgevoerd en de kosten structureel omlaag gebracht. Daarnaast is er al enige tijd een proces gaande om de balans van Royal IHC te versterken middels de verkoop van onze 100% dochter IQIP. Hiermee worden bestaande schulden afgelost, het eigen vermogen significant verbeterd en de kaspositie versterkt.
  • De belanghebbenden rond Royal IHC alsmede een meerderheid van de huidige bankiers van Royal IHC zijn al enige tijd akkoord met de voorgestelde versimpeling van de financiering. Een minderheid van banken stond de benodigde unanimiteit van stemmen in de weg. Om alle kredietverstrekkers te binden aan dit plan is Royal IHC een WHOA-procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) gestart, gesteund door de meerderheid van de kredietverstrekkers. Vandaag heeft de rechter dit onderhands akkoord bekrachtigd (gehomologeerd).

Vorige week heeft de rechtbank het financiële herstructureringsplan van Royal IHC bekrachtigd in het kader van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) procedure die begin dit jaar door Royal IHC was gestart. Het financiële herstructureringsplan dat nu tot uitvoering zal worden gebracht behelst de verkoop van de 100 % dochteronderneming IQIP aan HAL Investments waarmee de bestaande krediet- en garantielijnen bij het bestaande bankenconsortium grotendeels vervroegd kunnen worden terugbetaald. Daarnaast heeft Royal IHC met de rest van de opbrengst uit de verkoop van IQIP, beschikking tot aanzienlijke liquiditeit en een sterke balans met een goede solvabiliteit. Tevens voorziet het plan erin dat bestaande garantielijnen vanuit het bankenconsortium worden voortgezet om mogelijk te maken nieuwe contracten aan te gaan voor het bouwen van schepen en equipment in de markten waarin Royal IHC actief is. Doel blijft een belangrijke rol in de Nederlandse scheepsbouw en economie te spelen en als internationale speler met een specifieke focus op de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-industrie. Alle indicaties wijzen op een aantrekkende vraag in de markten waar Royal IHC actief is. Royal IHC is de Nederlandse Staat en in het verlengde hiervan Atradius zeer erkentelijk voor hun rol om partijen dichterbij elkaar te brengen. Royal IHC wil uitdrukkelijk ook alle andere financiële stakeholders die hebben ingestemd met dit financiële herstructureringsplan bedanken voor hun rol in dit proces. Tevens willen wij aangeven respect te hebben voor het verweer van partijen die zich in eerste instantie niet geheel konden vinden in het herstructureringsplan. Wij spreken de hoop en verwachting uit dat met de homologatie van het akkoord er een nieuwe situatie ontstaat waarbij we gezamenlijk werken aan een gezonde toekomst voor Royal IHC. Ook na de verkoop van IQIP beschikt Royal IHC over voldoende marktpotentie met een sterke flow business bestaande uit opdrachten voor kleinere standaard werkschepen en equipment. Daarnaast is het bedrijf goed gepositioneerd om aan de aantrekkende vraag in de kernmarkten van Royal IHC (Bagger, Offshore Energy, Mining en Defence) te kunnen voldoen. Met een aanzienlijk versterkte balans verwacht Royal IHC dan ook de benodigde projectfinanciering te kunnen krijgen om ook weer de meer complexe opdrachten waar al veel contacten over bestaan te kunnen gaan scoren.