Seminar ‘Energietransitie in de zeevaart’

20 oktober 2022

Tijdens het komende seminar van het Platform Schone Scheepvaart hoor je hoe experts vanuit verschillende invalshoeken de energietransitie in de zeevaart zien. Zij nemen je mee in hun wereld van regelgeving, technologie aan boord en havens en vertellen wat zij zien als kansen en obstakels. Ook vertellen een aantal reders over hun ervaringen met wind, methanol en waterstof. Aan het eind van het seminar heb je een goed beeld van de stand van zaken van de toekomstige transitie.

Programma

Het seminar start met een presentatie over de Brusselse doelen en regelgeving voor de energietransitie in de zeevaart die wordt gegeven door de direct betrokken ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vervolgens geeft Jasper Faber van onderzoeksbureau CE Delft een toelichting op de te verwachten impact van het toevoegen van de zeescheepvaart aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Klaas Visser van de TU Delft maakt de overstap naar de techniek en geeft zijn visie op de stand van zaken van de technologie aan boord die nodig is voor de transitie.  Het Havenbedrijf Amsterdam deelt wat er vanuit de havens nodig is om zich voor te bereiden op de komst van de verschillende nieuwe brandstoffen en Havenbedrijf Rotterdam geeft een toelichting op de ontwikkelingen op walstroomgebied. Tot slot deelt een aantal reders hun ervaringen met wind, methanol en waterstof. Na afloop is er een netwerkborrel. Het volledige programma vind je hier.

Datum, locatie en tijd

Het seminar vindt plaats op dinsdag 22 november in Batavialand, Lelystad. Een routebeschrijving en parkeersuggesties vind je hier.

Kosten

Het Platform Schone Scheepvaart is geen commerciële organisatie en wij maken dus geen winst. De toegangsprijs is daarom laag en puur kostendekkend. Het Platform is een samenwerkingsverband tussen een aantal partijen uit de maritieme sector. Leden van aangesloten partijen krijgen daarom korting.
  • Leden van KVNR en NMT: €80 p.p. excl. BTW
  • Niet-leden: €130 p.p. excl. BTW
  • Studenten: €30 p.p. excl. BTW

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met Marjolein Tiktak tiktak@maritimetechnology.nl