Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen gepubliceerd en geopend

1 februari 2021

De nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen is 29 januari gepubliceerd en er kunnen vanaf nu aanvragen worden ingediend door binnenvaartondernemers. De subsidie is beschikbaar voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren en de aanschaf en installatie van SCR katalysatoren. Het totale budget is 76,7 miljoen in de periode 2021-2025 en de maximale bijdrage bedraagt 200.000 euro per schip.

Schonere dieselmotoren

De subsidieregeling voor nieuwere en schonere scheepsmotoren komt voort uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens die in 2019 is afgesloten en waar NMT actief een bijdrage aan levert. Vanuit de Green Deal komt in de periode 2021 -2023 in totaal 11,7 miljoen euro beschikbaar om varen met duurzame motoren te stimuleren.

SCR katalysatoren

De subsidie voor de installatie van SCR katalysatoren is beschikbaar gesteld om de stikstofuitstoot van binnenvaartschepen te verlagen. Tussen 2021 en 2025 komt 65 miljoen euro beschikbaar om bestaande motoren van binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Een binnenvaartschip met een SCR-katalysator stoot zo’n 80 procent minder stikstof uit.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie verduurzaming binnenvaartschepen kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), hier staan ook alle voorwaarden. Voor de toekenning is de volgorde van binnenkomst bepalend dus wees er snel bij. Geïnteresseerde binnenvaartondernemers kunnen voor aanvullende informatie terecht bij de collega’s van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart.