Symposium “nuclear power for marine applications” toont unieke kansen

1 december 2022

Het symposium “nuclear power for marine applications” gehouden op 24 november jl. bij TU Delft was met een opkomst van bijna 100 deelnemers, diverse interessante sprekers en een levendige discussie een groot succes. Het symposium, georganiseerd in het kader van het Maritiem Innovatie Impuls Programma van Nederland Maritiem Land en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, werd voorgezeten door Klaas Visser van TU Delft, tevens directeur van Maritiem Kennis Centrum. Hij omschreef het doel van de middag als het vinden van fundamentele kennisvragen die opgelost dienen te worden om de toepassing van kernenergie mogelijk te maken op zee. Kernenergie wordt aan boord van commerciële schepen momenteel namelijk zeer beperkt toegepast. Toch zijn er diverse scenario’s waarin de grote autonomie en de relatief grote vermogens van kernenergie ook voor commerciële toepassingen enorme voordelen bieden.  Andre Steenhuis van Allseas noemde als voorbeeld de inzet van kernenergie bij deep sea mining, terwijl Joop Roodenburg van Huisman Equipment mogelijkheden ziet voor kernenergie bij de installatie van windmolens op zee. Koen Houtkoop presenteerde de resultaten van zijn master thesis in samenwerking met C-Job over de bijdrage die kernenergie kan leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot van de scheepvaart. Hij concludeerde dat voor grotere schepen deze uitstoot met maar liefst 98% kan worden teruggebracht. Hij heeft daarvoor vier conventionele schepen met vermogens van 20 MW tot 50 MW vergeleken met hun kernenergievariant. Natuurlijk blijft de veilige opslag van restafval een belangrijk punt van aandacht. Sander de Groot van Thorizon concludeerde dat de toepassing van de nieuwste generatie Molten Salt Reactoren uitstekend toepasbaar is voor grote (container)schepen en in combinatie met Thorium als brandstof bovendien nauwelijks risico’s kent voor nucleaire proliferatie.  Thorizon komt voort uit NRG in Petten en werkt momenteel aan de ontwikkeling van een nieuw type Molten Salt Reactor, waarin Thorium kan worden gebruikt en die inherent veilig is bij calamiteiten. Marc van den Berg werkt bij de TU Delft aan de doorontwikkeling van de U-Battery die onder andere samen met het Nederlandse Urenco is ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een High Temperature Gas Reactor met TRISO fuel, waardoor eveneens een inherent veilig systeem ontstaat. De U-Battery kan modulair en ‘containerized’ worden ingezet en levert per unit maar liefst 10 jaar lang zo’n 20MW thermische energie. Ook dit concept biedt grote kansen voor de scheepvaart. Tijdens de forumdiscussie concludeerde Jan Leen Kloosterman, Professor Nucleaire Reactor Fysica aan de TU Delft, dat er voor de toepassing van nucleaire technologie aan boord van schepen geen technische belemmeringen zijn.  Joop Roodenburg verbaasde zich over een doorlooptijd van 10 tot 15 jaar voor het ontwikkelen van nieuwe nucleaire concepten, in de scheepvaart worden nieuwe technologieën en concepten vaak binnen 3 tot 5 jaar toegepast. Hij pleitte daarom voor versnelling van het ontwikkelproces. Tot slot wordt het draagvlak voor de toepassing van kernenergie in de scheepvaart als essentieel gezien. Hoewel er van allerlei kanten stemmen opgaan om kernenergie ook voor maritieme commerciële toepassingen in te zetten en daarmee de uitstoot van CO2 drastisch te reduceren, lijken veel (overheids-)organisaties te bedeesd om daadwerkelijk stappen te zetten en daarmee de weg te banen voor onze toekomst. Het is tijd om deze schroom van ons af te werpen.