Terugblik ronde tafel bijeenkomst met Rijkswaterstaat

14 december 2022

5 scheepswerven, 2 ontwerpbureaus, NMT en Rijkswaterstaat gingen 2 november jl. met elkaar in gesprek om de relatie tussen het agentschapen en de markt te verdiepen en verbeteren. Er stonden twee onderwerpen centraal: samenwerking en klanteisen. In het ochtenddeel is besproken hoe Rijkswaterstaat en de markt aankijken tegen een goede samenwerking en wat iedere partij daarin nodig heeft van de ander. Een goede samenwerking is essentieel om van de toekomstige aanbestedingen van het vlootvernieuwingsprogramma een succes te maken. Uit het gesprek en de discussie zijn de volgende drie leidende principes naar voren gekomen:
  • We zijn volwaardige gesprekspartners, die het gesprek kunnen en mogen voeren, waarbij besluiten en afspraken stand houden.
  • We luisteren naar elkaar en hebben het lef om met elkaar het iteratieve (ontwikkel) proces te doorlopen.
  • We gaan respectvol met elkaar om, met wederzijds begrip voor elkaars belangen en uitdagingen. We zijn nieuwsgierig en vragen door.
Deze leidende principes vormen een goede basis voor het verder uitwerken van een manier van samenwerken om de toekomstige aanbestedingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Na de lunchpauze is er gesproken over het tot stand komen van klanteisen en hoe Rijkswaterstaat en marktpartijen hiermee omgaan. Ook is er stilgestaan bij de relatie tussen klanteisen en het scheepsontwerp, goed inzicht in de operationele inzet van het beoogde schip is hierbij van belang. Het samen willen brengen van teveel klanteisen en/of functionaliteiten in één schip kan leiden tot een (te) complex ontwerp. Marktpartijen zouden in een vroegtijdig stadium kunnen meekijken of er een samenhangende set van klanteisen wordt samengesteld. Hoe en op welke manier dit zou kunnen gaat nader worden onderzocht. We kijken terug op een waardevolle intensieve dag waarin stappen zijn gezet richting een goede toekomstige samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt. Wordt vervolgd!