Training Life Cycle Management verbindt ontwerp- en bouwfase met operationele levensfase

4 maart 2021

Life Cycle Management en Total Cost of Ownership stellen de ontwerper, de bouwer (werf en toeleveranciers) en de gebruiker in staat om integraal naar de levensduur van een schip kijken. Daardoor kunnen keuzes die in de ontwerp- en bouwfase gemaakt worden, getoetst worden aan effecten in de operationele levensfase. Data science speelt hierin een belangrijke rol, het vormt de basis voor een Data Driven Business strategie. De training Life Cycle Management helpt jou om een DataDriven Business strategie te ontwikkelen voor jouw bedrijf. Deze interactieve training kenmerkt zich door een praktische invalshoek. Theorie wordt afgewisseld  met veel praktische oefeningen op basis van eigen praktijkvoorbeelden, zodat je de door jou opgedane kennis en vaardigheden direct toe kan passen in jouw bedrijf. De meerdaagse online training start op op 2 juni en kost  € 1450,- voor leden en € 1825,- voor niet-leden. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie.