Verslag exportcontroleseminar ministerie van Buitenlandse Zaken

5 oktober 2022

Op vrijdag 30 september vond het jaarlijkse exportcontroleseminar van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaats, met dit jaar speciale aandacht voor de sancties tegen Rusland. NMT was erbij en heeft een verslag gemaakt dat wellicht nuttig is voor jouw bedrijf. Er werd onder andere gesproken over wat sancties kunnen verbieden, zoals specifieke goederen exporteren, naar bepaalde entiteiten exporteren of speciale diensten te verrichten. Ook werden de belangrijkste elementen van de werkwijze bij exportcontrole besproken: wie is de exporteur, wat voor goed/technologie betreft het en wat is de bestemming/eindgebruiker? Schepen werden expliciet genoemd, omdat men met de sancties wil voorkomen dat de Russische marine ze in handen krijgt. Russische verwervingstechnieken van gesanctioneerde goederen werden ook toegelicht. Via een bewust gecreëerde gelaagdheid van diverse bedrijven proberen Russische inlichtingendiensten voor Russische bedrijven aan bepaalden goederen, materialen of diensten te komen. Heb je zo’n vermoeden of twijfel je, neem dan contact op met de AIVD/MIVD.

Oproep van het ministerie om neveneffecten en misstanden te melden

De inzet van het ministerie bij internationale overleggen over sancties is een gelijk speelveld. Als door sancties onbedoelde neveneffecten optreden of als in andere landen misstanden plaatsvinden, dan wordt het ministerie daar graag over geïnformeerd. Concrete voorbeelden kunnen met NMT worden gedeeld, zodat ze kunnen worden aangekaart bij het ministerie.

Informatiebronnen/instanties

Tijdens het seminar werd een aantal informatiebronnen en instanties genoemd waar je terecht kunt met vragen over het exporteren van goederen of diensten: Lees het volledige verslag dat NMT heeft gemaakt van het seminar Let op: er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag. NMT raadt je aan om bij export altijd contact op te nemen met betrokken instanties. [download id="742636"]