Wat zijn de gevolgen van de avondklok voor jouw bedrijf?

20 januari 2021

Gisteren is bekend gemaakt dat er waarschijnlijk een avondklok zal worden ingesteld. Hier lees je hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan en de werkzaamheden zoveel mogelijk door kunt laten gaan. Het lijkt er op dat de situatie goed werkbaar zal blijven.

Instemming Tweede Kamer

Let op: onderstaande is nog afhankelijk van akkoord in de Tweede Kamer, hierover wordt morgen (21 januari) gedebatteerd. We begrijpen dat de avondklok veel vragen oproept en sturen daarom nu alvast deze informatie. Mochten er nog wijzigingen volgen, dan zal hierover geen aparte mailing worden gestuurd. De informatie is dan te vinden op onze website en de website van de rijksoverheid.

Werkzaamheden tijdens avondklok

Veel bedrijven in de sector werken ook in de avonduren en de kans is dus groot dat medewerkers dan tijdens de avondklok van en naar huis of het werk reizen. Veel algemene informatie is te vinden via de website van de Rijksoverheid en in de media en gaan wij daarom hier niet herhalen. Hieronder de informatie die van belang is om de werkzaamheden in de sector zoveel mogelijk ongestoord door te kunnen laten gaan.

Medewerkers tijdens avondklok laten reizen

Het is mogelijk om ook tijdens de avondklok (tussen 20.30 en 04.30 uur) werkzaamheden uit te voeren. Indien het noodzakelijk is dat er tijdens de avondklok wordt gewerkt en medewerkers moeten hiervoor van/naar huis of locatie reizen, dan is het verplicht dat daarvoor een verklaring vanuit de werkgever is. Elke medewerker moet deze verklaring tijdens het reizen ten alle tijden bij zich dragen. Daarnaast moet iedereen die tijdens de avondklok naar buiten gaat een ‘eigen verklaring’ formulier bij zich hebben. Voor beide formulieren komt vandaag of morgen een standaardformulier beschikbaar op deze pagina van de Rijksoverheid. Alleen deze formulieren mogen gebruikt worden. De werkgever vult de gevraagde gegevens in en ondertekent het document. Het document mag in digitale vorm worden getoond, een papieren versie hoeft dus niet persé meegedragen te worden. Het formulier dient zo specifiek mogelijk te worden ingevuld wat betreft datum en tijd. Het zou mogelijk moeten zijn om voor medewerkers 1 formulier af te geven gedurende de hele avondklokperiode. Voor bijvoorbeeld mensen in (spoed)oproepdiensten is het mogelijk dit op het formulier aan te geven. Het dragen van werkkleding is, anders dan bijvoorbeeld in België, niet voldoende: iedereen moet de formulieren bij zich hebben. Het kabinet legt met dit alles een grote verantwoordelijkheid neer bij de werkgever. De werkgever bepaalt immers of een uitzondering op de avondklok noodzakelijk is.

Reizen naar het buitenland

Reizen naar het buitenland wordt steeds lastig, ook wanneer dit voor werk is. Wanneer er tijdens de avondklok gereisd wordt, geldt dat er in Nederland een verklaring verplicht is. Betrouwbare actuele informatie per land is te vinden op deze pagina van RVO. Eventueel kan ook contact worden gezocht met NL Business Hubs die wereldwijd actuele lokale informatie kunnen delen.

Reizen naar Nederland

Reizen vanuit het buitenland naar Nederland blijft voorlopig in veel gevallen mogelijk. Vanuit enkele landen geldt een vlieg-/aanmeerverbod. Voor verschillende landen gold al dat een negatieve testuitslag verplicht was, hier komt een negatieve uitslag van een sneltest en quarantaineplicht bij. Ook hier geldt dat er regelmatig nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Een betrouwbaar overzicht is hier te vinden op de pagina van de rijksoverheid.

Meer informatie

De ontwikkelingen volgen elkaar vaak snel op. Relevante zaken melden wij via onze website. Informatie over de maatregelen zijn ook gebundeld in het coronadeel van onze website. Voor overige vragen kun je terecht bij het coronateam van NMT via corona@maritimetechnology.nl.