Wat zijn jouw ervaringen als maritieme dienstverlener met de diverse internationale reisbeperkingen?

3 februari 2021

Wij horen regelmatig dat maritieme dienstverleners worstelen met de vele en diverse reisrestricties die wereldwijd gelden als gevolg van corona. Veel landen kennen bijvoorbeeld strenge quarantainemaatregelen en de verplichting om een recente negatieve testuitslag te overleggen. Bovendien horen we van problemen met het naar Nederland halen van buitenlandse onderhoudsspecialisten, walpersoneel van reders en bemanningen van superjachten. Deze maatregelen maken noodzakelijke reizen ingewikkeld en kostbaar. Wij zijn in gesprek met ministeries en we trekken samen op met VNO-NCW/MKB-Nederland, aangezien meer sectoren last hebben van de maatregelen. Het instellen van reisbeperkingen is een nationale aangelegenheid: ieder land stelt eigen maatregelen in. Maatregelen in andere landen zijn daarom lastig te beïnvloeden. Daarom richten wij ons in eerste instantie op maatregelen in Nederland (terugkerende Nederlanders en binnenkomende buitenlanders). Wij zijn bezig de actuele belemmeringen rondom het naar Nederland halen van (eigen en ingehuurd) personeel en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen.

Wat kan NMT betekenen?

We willen enerzijds waardevolle ervaringen van NMT-leden delen met branchegenoten, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. Anderzijds willen we deze ervaringen en mogelijke oplossingen voor problemen onder de aandacht brengen bij bijvoorbeeld ministeries en organisaties als VNO-NCW/MKB-Nederland en SEA Europe, de Europese koepel voor de maritieme maakindustrie. Door de wereldwijde wirwar van maatregelen en de onzekere situatie zoals nu met de Britse variant, verwachten we niet dat de problemen met reisrestricties op korte termijn worden opgelost. Maar door ervaringen te delen en de problematiek bij de juiste instanties onder de aandacht te brengen kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt en wordt het reizen wellicht weer wat makkelijker.

Wat vragen we aan jou?

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je best practices die je kunt delen met je collega-maritieme dienstverleners of heb je ideeën over hoe maatregelen beter kunnen worden ingericht? Laat het ons weten via info@maritimetechnology.nl. Denk aan vragen als:
  • Welke problemen spelen er bij het reizen naar het buitenland?
  • Welke adviezen kun je je maritieme collega’s geven om daarmee om te gaan?
  • Gegeven dat de volksgezondheid momenteel de hoogste prioriteit heeft, welke suggesties heb je voor de overheid om reizen naar het buitenland makkelijker te maken?
  • Welke problemen spelen er bij het reizen naar Nederland?
  • Welke adviezen kun je je maritieme collega’s geven om daarmee om te gaan?
  • Gegeven dat de volksgezondheid momenteel de hoogste prioriteit heeft, welke suggesties heb je voor de overheid om het reizen naar Nederland makkelijker te maken?