Afb Adv DLD Min

Zeescheepsnieuwbouw

Verschillende leden die betrokken zijn bij zeescheepsnieuwbouwwerven zijn in deze commissie verenigd. Er worden branchedossiers opgepakt en de agenda wordt jaarlijks vastgesteld. Het doel van deze commissie is thematische sessies organiseren, die voor dit deel uit de achterban interessant zijn. De thematische sessies kunnen gaan over technische regelgeving, onderwijs, financiering en R&D. Het doel is standpuntvorming en lering. De bijeenkomsten vinden roulerend plaats op locaties van ledenwerven.

Commissieleden

Barkmeijer Shipyards BV Jos de Groot Voorzitter
Damen Schelde Naval Shipbuilding BV Hein van Ameijden  
Damen Shipyards Group Arnout Damen  
GS Yard BV Eddy Boer  
Holland Shipyards BV Marco Hoogendoorn  
Koninklijke Niestern Sander BV Jan Doorduin  
Neptune Shipyards BV Benjamin Grefkens  
Royal Bodewes Herman Bodewes  
Royal IHC Gerben Eggink  
Scheepswerf Bijlsma Tjeerd Wiebe Bijlsma  
Scheepswerf Ferus Smit BV Ferus Smit  
Kooiman Marine Group Rinus Kooiman  
Ship and Steelbuilding (SAS) Roelof Kregel  
TB Shipyards Group Thecla Bodewes  
VEKA Group Peter Versluis  

 

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Arnold de Bruijn via T 088 44 51 037 of .