Thumbnail 06 Kennissamenwerkung En Kennisdeling

Ketensamenwerking en kennisdeling

Ketensamenwerking heeft grote voordelen. Slim samenwerken maakt dat je flexibel kunt inspelen op schommelingen in de vraag naar schepen en maritieme technologie. De scheepsbouw maakt steeds meer deel uit van nieuwe waardeketens, waarin de levenscyclus van schepen en systemen centraal staan. De samenwerking met opdrachtgevers schuift zo voorbij het point of sale. Nauwere samenwerking tussen werven en toeleveranciers zorgt voor een beter eindresultaat voor alle betrokkenen, verlaging van kosten en vermindering van bouwrisico’s.