Thumbnail 04 Maritien Industriebeleid

Maritiem industriebeleid

De Europese maritieme maakindustrie moet als strategisch worden aangemerkt, net als in concurrerende scheepsbouwlanden als China en Zuid-Korea. In het verlengde hiervan moet een sectorspecifieke industriestrategie worden opgesteld, waarin beleid en programma’s om de sector te ondersteunen en te beschermen, worden vastgelegd. Vanuit Europese fondsen moet structureel geld beschikbaar komen voor de maritiem-technologische industrie en de scheepsbouw moet goede toegang tot financiering hebben.