Nieuwe Logo NMT Rgb 2022

Organisatiestructuur

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van de aangesloten lidbedrijven (werven, toeleveranciers en dienstverleners), biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit.

Netherlands Maritime Technology Association

Netherlands Maritime Technology Association behartigt de belangen van het Nederlandse maritiem-technologische cluster bij Nederlandse en Europese overheden en bij andere instanties die relevant zijn voor het functioneren van de sector.

De vereniging faciliteert de bedrijven door exportondersteuning, realisatie van innovatieprojecten en uitwisseling van kennis. Vraaggestuurde dienstverlening voor de leden staat centraal.

De vereniging zet zich daarnaast op daadkrachtige wijze in voor het positieve maatschappelijk imago van het Nederlandse maritiem-technologische cluster.

Netherlands Maritime Technology Association heeft formeel twee leden:

- VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie), waar de werven en geassocieerde leden onder verenigd zijn

- HME (Vereniging Holland Marine Equipment), waar de maritieme toeleveranciers onder verenigd zijn.

Na de introductie van één naam voor alle activiteiten, Netherlands Maritime Technology, in mei 2014, worden de namen VNSI of HME niet meer gebruikt.

Netherlands Maritime Technology BV

Netherlands Maritime Technology is eigenaar van Netherlands Maritime Technology BV (voorheen HME BV). De BV geeft uitvoering aan projecten op het gebied van Trade, Innovation en Human Capital. Via collectieve activiteiten versterkt de BV de positie van maritieme toeleveranciers en werven op buitenlandse markten, wordt vernieuwing gestimuleerd en know-how binnen het maritieme cluster verspreid.

Netherlands Maritime Technology Foundation

De onafhankelijke Netherlands Maritime Technology Foundation (voorheen CMTI) houdt zich bezig met technologie- en bedrijfsontwikkeling in de Nederlandse maritiem-technologische sector. De stichting richt zich op het stimuleren van innovatie in de maritieme sector. Zowel op nationaal als Europees niveau heeft de stichting een jarenlange ervaring met projectmanagement op het gebied van maritieme innovatie. Netherlands Maritime Technology Foundation is een professionele partner in deze industrie voor het opstellen van projectplannen, inhoudelijk en financieel voorbereiden van projecten, uitvoeren en coördineren van projecten.

Bij gezamenlijke projecten is Netherlands Maritime Technology Foundation voor de maritieme branches en kennisinstellingen een deskundige, doordat zij haar maritieme kennis en projectervaring op de juiste manier weet te combineren.

Het initiëren en coördineren van onderzoeken in samenwerking met partijen uit de sector wordt beoogd zonder winstdoelstelling. Financiering vindt plaats uit projectbudgetten.

Netherlands Maritime Technology Brussels Office

NMT heeft een permanente vertegenwoordiger in Brussel die de belangen van onze leden vertegenwoordigt bij de Europese Unie en haar instellingen. Het onderwerp Level Playing Field staat hoog op de agenda van ons Brussels Office en wordt steeds belangrijker gezien het toenemende protectionisme in de wereld. Dit betekent o.a. dat onze belangen behartigd moeten worden in de handelsverdragen die de EU sluit met landen over de hele wereld waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en China. Ook wordt er goed in de gaten gehouden of andere Europese landen geen staatssteun krijgen zoals bijv. Spanje. Binnenkort krijgt het onderwerp financieringen meer aandacht. Verder zorgt het Brussels Office ervoor dat de belangen van de NMT-leden binnen SEA Europe goed vertegenwoordigd worden. Om die reden is het NMT Brussels Office eind september 2017 verhuisd naar het nieuwe SEA Europe kantoor.

Eén naam: Netherlands Maritime Technology

Alle entiteiten opereren onder de naam Netherlands Maritime Technology. De toevoegingen Association, BV en Foundation worden enkel in de administratie gebruikt.

Organogram

Het verenigingsbureau is verdeeld in 3 pijlers, Trade, Innovation en Human Capital ondersteund door de afdelingen Finance en Communications.

Missie Netherlands Maritime Technology

Netherlands Maritime Technology is de brancheorganisatie van het sterke, innovatieve en internationaal concurrerende netwerk van Nederlandse scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Met passie en trots werken wij aan het realiseren van de gezamenlijke belangen van onze leden binnen de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.

Visie Netherlands Maritime Technology

De Nederlandse maritiem-technologische sector wordt geconfronteerd met toenemende, wereldwijde concurrentie en protectionisme. Het is onze overtuiging dat onze sector zich moet onderscheiden op de gebieden kennis, duurzaamheid en innovatie. Netherlands Maritime Technology versterkt dit onderscheidend vermogen door activiteiten en projecten te initiëren, samenwerking te stimuleren en een level playing field te bewaken.