Keppel Verolme KV880 017

Contributieregelingen

NMT kent 4 soorten lidmaatschappen. Bekijk hieronder de soorten lidmaatschap en de bijbehorende contributieregelingen.

NMT lidmaatschap Scheepswerven

Indien jouw bedrijf een in Nederland gevestigde scheepswerf is met een onberispelijke reputatie in de sector, kan jouw bedrijf het NMT lidmaatschap Scheepswerven aangaan.

Contributie regeling scheepswerven 2023

NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers

Jouw organisatie kan het NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers aangaan, indien jullie in Nederland gevestigd zijn en producten en/of diensten leveren die bestemd zijn voor de:

  • scheepsbouwindustrie (nieuwbouw/reparatie/jachtbouw)
  • scheepvaart (binnenvaart/zeevaart)
  • offshore
  • baggerindustrie (waterbouw)
  • visserij
  • marine
  • havenbedrijven
  • maritieme toeleveranciers

Uiteraard dient jouw organisatie een onberispelijke reputatie te hebben, want alleen de echte professionals behoren tot onze doelgroep.

Contributie regeling toeleveranciers 2023

NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties

Heeft jouw organisatie affiniteit met de maritieme sector, maar voldoet deze niet aan de omschrijving van een scheepswerf of maritieme toeleverancier, dan kan er gekozen worden om geassocieerd lid te worden bij NMT.

Het verschil met de andere twee lidmaatschappen is dat geassocieerde leden geen formele invloed hebben op het verenigingsbeleid.

Contributie regeling Geassocieerde Organisaties 2023

Op het NMT lidmaatschap zijn de statuten van betreffende verenigingen (VNSI/VHME) van toepassing. Deze kunnen worden opgevraagd via members@maritimetechnology.nl.

Lidmaatschap Holland Yachting Group

Om de Nederlandse Superjachtbouw te promoten in het buitenland kunnen jachtbouwers en relevante toeleveranciers zich aansluiten bij de Holland Yachting Group. Dit is een aparte vertegenwoordiging binnen NMT. De activiteiten van de Holland Yachting Group zijn hoofdzakelijk gericht op handelsbevordering en promotie. Voor dit lidmaatschap geldt een extra contributie en een ballotage.

Bedrijven die nog geen lid zijn van NMT moeten zich eerst inschrijven als NMT-lid om in aanmerking te komen voor lidmaatschap Holland Yachting Group.

Contributieregeling Holland Yachting Group 2023