Keppel Verolme KV880 017

Contributieregelingen

NMT kent 4 soorten lidmaatschappen. Bekijk hieronder de soorten lidmaatschap en de bijbehorende contributieregelingen.

NMT lidmaatschap Scheepswerven

Indien jouw bedrijf een in Nederland gevestigde scheepswerf is met een onberispelijke reputatie in de sector, kan jouw bedrijf het NMT lidmaatschap Scheepswerven aangaan.

Contributie regeling scheepswerven 2024

NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers

Jouw organisatie kan het NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers aangaan, indien jullie in Nederland gevestigd zijn en producten en/of diensten leveren die bestemd zijn voor de:

  • scheepsbouwindustrie (nieuwbouw/reparatie/jachtbouw)
  • scheepvaart (binnenvaart/zeevaart)
  • offshore
  • baggerindustrie (waterbouw)
  • visserij
  • marine
  • havenbedrijven
  • maritieme toeleveranciers

Uiteraard dient jouw organisatie een onberispelijke reputatie te hebben, want alleen de echte professionals behoren tot onze doelgroep.

Contributie regeling toeleveranciers 2024

NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties

Heeft jouw organisatie affiniteit met de maritieme sector, maar voldoet deze niet aan de omschrijving van een scheepswerf of maritieme toeleverancier, dan kan er gekozen worden om geassocieerd lid te worden bij NMT.

Het verschil met de andere twee lidmaatschappen is dat geassocieerde leden geen formele invloed hebben op het verenigingsbeleid.

Contributie regeling Geassocieerde Organisaties 2024

Op het NMT lidmaatschap zijn de statuten van betreffende verenigingen (VNSI/VHME) van toepassing. Deze kunnen worden opgevraagd via members@maritimetechnology.nl.