Pexels Sora Shimazaki 5673488

NMT lidmaatschap geassocieerde organisaties

Geassocieerde organisaties, gevestigd in Nederland en met een onberispelijke reputatie mogen een NMT lidmaatschap aangaan. Het verschil tussen een volwaardig en een geassocieerd lidmaatschap is dat geassocieerde leden geen formele invloed hebben op het verenigingsbeleid.

Geassocieerde Organisaties zijn organisaties die vallen onder één van de volgende categorieën:

  • zakelijke dienstverleners (zoals bank- en verzekeringswezen, juridische dienstverleners, werving- en selectiebureaus, evenementenorganisaties, media)
  • kennisinstellingen (de niet commerciële instellingen (niet-privaat), bijv. scholen en onderwijsinstellingen)
  • overheid
  • brancheorganisaties
  • rederijen

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur. De contributie wordt vastgesteld op basis van de som van lonen en salarissen waarover loonheffing is verschuldigd en van de maritieme omzet van het voorgaande kalenderjaar.

Contributieregeling Geassocieerde leden

Het lidmaatschap kan per 31 december worden beëindigd met in acht name van tenminste 3 maanden opzegtermijn.

Neem voor meer informatie contact op via members@maritimetechnology.nl of 088 445 1000.