K1A3310 Min

NMT lidmaatschap maritieme toeleveranciers

Maritieme toeleveranciers, gevestigd in Nederland en met een onberispelijke reputatie mogen een NMT lidmaatschap aangaan. Onder maritieme toeleveranciers vallen bedrijven die producten en diensten leveren die bestemd zijn voor de volgende markten.

  • scheepsbouwindustrie (nieuwbouw/reparatie/jachtbouw/casco)
  • scheepvaart (binnenvaart/zeevaart)
  • offshore
  • baggerindustrie (waterbouw)
  • visserij
  • marine
  • havenbedrijven
  • maritieme toeleveranciers (onderling)

Hieronder vallen ook de technische dienstverleners aan bovengenoemde bedrijfstakken en de private opleiders.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur. De contributie wordt vastgesteld op basis van de som van lonen en salarissen waarover loonheffing is verschuldigd en van de maritieme omzet van het voorgaande kalenderjaar.

Contributieregeling Maritieme toeleveranciers

Het lidmaatschap kan per 31 december worden beƫindigd met in acht name van tenminste 3 maanden opzegtermijn.

Neem voor meer informatie contact op via members@maritimetechnology.nl of 088 445 1000.