Werf Amsterdam 3 1024X682

NMT lidmaatschap Scheepswerven

Onder scheepswerven vallen bedrijven die schepen en/of andere drijvende objecten bouwen, onderhouden of repareren op eigen of externe locaties. Scheepswerven met een onberispelijke reputatie en die gevestigd zijn in Nederland mogen een NMT lidmaatschap aangaan.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur. De contributie wordt vastgesteld op basis van de som van lonen en salarissen waarover loonheffing is verschuldigd en van de maritieme omzet van het voorgaande kalenderjaar.

Contributieregeling Scheepswerven

Het lidmaatschap kan per 31 december worden beƫindigd met in acht name van tenminste 3 maanden opzegtermijn.

Neem voor meer informatie contact op via members@maritimetechnology.nl of 088 445 1000.