NMT behartigt jouw belangen bij IMO PPR6

Afgelopen week was Sander den Heijer, Sector Manager bij NMT, aanwezig bij de IMO bijeenkomst PPR6 als lid van de Nederlandse delegatie. Op de agenda stonden verschillende zaken die relevant zijn voor de Nederlandse scheepsbouw, toeleverende industrie en de brede maritieme sector.

Meer informatie

Van 18 tot 22 februari vond deze bijeenkomst plaats bij de IMO in Londen. Op de agenda van PPR staan verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het tegengaan van verontreiniging van de lucht en zee. Dit was de zesde bijeenkomst van dit zogenaamd sub-committee van de grote milieuvergadering MEPC. PPR is een afkorting van ‘Pollution Prevention and Response’. Hieronder een aantal zaken die zijn besproken en die relevant zijn voor onze sector.

Scrubber guidelines

Japan presenteerde een interessant onderzoek over de effecten van scrubberwaswater van open loop scrubbers. Hoofdbevinding van dit onderzoek is dat het waswater, zodra het overboord is, op geen enkel moment de toegestane limieten in het zeewater bereikt. Japan stelt dan ook dat er geen wetenschappelijke basis is voor het verbieden van het gebruik van open loop scrubbers, ook niet in havens. Een andere bevinding van dit onderzoek is dat het gebruik van scrubbers een positiever effect heeft op de menselijke gezondheid dan het gebruik van laagzwavelige brandstof. Wegens gebrek aan tijd is de update van de 2015 Guidelines for exhaust gas cleaning systems (resolution MEPC.259(68)) helaas niet afgerond. Wel is afgesproken dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar waswater.

Vervanging dieselmotoren

Voor de vervanging van dieselmotoren zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Unified Interpretation MPC 98 van IACS. Deze UI geeft meer duidelijkheid over ‘het moment van vervanging’. Kort gezegd komt het er op neer dat de UI nu geschikt is gemaakt voor de komende regelgeving. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

Incinerators

Enkele onduidelijkheden over het ontwerp van incinerators zijn besproken. Afgesproken is dat section 9 van MEPC.1/Circ.795/Rev.3 zal worden herzien indien de bijeenkomst MEPC74 dit in mei goedkeurt. Er is al een concreet tekstvoorstel uitgewerkt.

Laagzwavelige brandstof

Voor de inwerkingtreding van de zwavelrichtlijn in 2020 moeten nog veel zaken worden geregeld. Deze bijeenkomst is hier in de werkgroep veel tijd aan besteed. Er zijn belangrijke stappen gezet. Veel van deze zaken zijn echter van operationele aard en daarom voor de NMT achterban niet van direct belang.

Cybutryne

Er is een voorstel uitgewerkt dat het gebruik van cybutryne (een werkzame stof in anti fouling verven) wereldwijd verder aan banden legt. Dit voorstel zal in mei tijdens de bijeenkomst MEPC74 moeten worden goedgekeurd. Het gebruik van cybutryne is in Europa echter al verboden.

Scheepsrecycling

Een speciale gebeurtenis tijdens deze week was de officiële overhandiging door Nederland van de akte van aanvaarding van het Hong Kong verdrag aan de secretaris generaal van de IMO. Hiermee heeft Nederland dit verdrag officieel geratificeerd. Het verdrag regelt het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen. Eerder verscheen hierover dit bericht op onze site.