NMT herziet corona handreiking maritieme maakindustrie

Vorige maand publiceerde NMT een handreiking voor haar leden voor het toepassen van de RIVM-richtlijnen tegen het coronavirus. De ontwikkelingen op het gebied van corona gaan snel en daarom heeft NMT nu een vernieuwde versie van deze handreiking uitgebracht. Met deze nieuwe versie zijn NMT leden weer op de hoogte van de laatste wijzigingen en inzichten.

Meer informatie

De richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid zijn niet noemenswaardig veranderd. Op het vlak van de voorschriften en maatregelen is de NMT-handreiking inhoudelijk dan ook niet veel gewijzigd. Wel zijn er vanuit de Rijksoverheid en sociale partners verschillende zeer bruikbare documenten gepubliceerd. Deze hebben onder andere betrekking op het werken op kantoor en het reizen naar het buitenland. In de herziene handreiking zijn de verwijzingen opgenomen naar deze informatie. Hiermee is er een duidelijk overzicht van de meest relevante informatie.

De handreiking is speciaal ontwikkeld voor het werken in de maritieme maakindustrie. Het document ‘veilig en voortvarend doorwerken in de maritieme maakindustrie’ biedt zowel maritieme toeleveranciers als werven inzicht in de richtlijnen en hoe deze toe te passen in onze industrie. Het document is opgesteld met behulp van verschillende leden en biedt, naast algemene zaken, inzicht in ‘best practices’ van hoe er in de sector met de uitwerking van de richtlijnen wordt omgegaan. Naast een aantal algemene zaken zoals de RIVM-richtlijnen, werken op kantoor en reizen en vervoer wordt er vooral ook aandacht besteed aan specifieke zaken voor onze industrie: werken aan boord van een schip, omgaan met (buitenlandse) bemanning, werken met onderaannemers en buitenlandse dienstreizen. Ook is er een deel wat ingaat op toezicht en handhaving.

Het is belangrijk dat bedrijven en instellingen in hun RI&E de door corona veroorzaakte risico’s onderkennen en een plan van aanpak hebben om deze risico’s te minimaliseren. De NMT-coronahandreiking heeft geen juridische status binnen de Arbowetgeving en ontslaat niet van de verplichting voor ieder bedrijf of instelling om een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Het is dus zaak om de coronarisico’s in de RI&E op te nemen.

Link naar Handreiking Corona NMT 2020