NMT Magazine: Collectieve belangenbehartiging

NMT behartigt de belangen van het netwerk. Speerpunten hierbij zijn vergroening zee- en binnenvaart, internationaal gelijk speelveld, eerlijk en veilig werken, overheid als ‘launching customer’ voor innovaties en ondersteuning maritieme exportpromotie. Deze zaken zijn van grote impact op bedrijven, maar kunnen vaak alleen branchebreed aangepakt worden. In deze uitgave van het magazine de volgende drie uitgelichte dossiers.

Europees Hof van Justitie besluit definitief dat voormalig Spaans Tax Lease systeem staatssteun bevat

Het hoogste gerechtshof van de Europese Unie (het Hof van justitie) oordeelde op 25 juli 2018 dat het voormalig Spaanse Tax Lease systeem (STL1) definitief in strijd is met de interne marktregels van de EU. Dit is een positieve en belangrijke uitspraak voor de leden.

Exportfinanciering

Onze sector is een kapitaalintensieve sector waarbij kapitaalgoederen met grote regelmaat over de grens worden geëxporteerd. Deze export levert veel werk op, maar soms zijn er ook risico’s bij transacties die afgedekt dienen te worden met een verzekering of garantie. Pas dan kan een dergelijke transactie tot stand komen. De Nederlandse Staat kent instrumenten om de risico’s bij de financiering van exporttransacties te beperken, zoals andere landen deze ook kennen.

Marine Equipment Directive (MED)

NMT is betrokken geweest bij de herziening van de Marine Equipment Directive door de Europese Commissie. Deze directive (richtlijn), in de sector ook wel bekend als de ‘stuurwielmarkering’, reguleert de toelating van scheepsuitrusting op de Europese markt.

Lees in het hele artikel wat NMT op deze gebieden precies voor jou en je bedrijf kan betekenen.