NMT Magazine: ‘Gezamenlijk de maritieme sector op de kaart zetten’

Veel maritieme bedrijven kampen met een tekort aan vooral technisch personeel. In opdracht van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land is een collectieve arbeidsmarktbrandingstrategie ontwikkeld, met als doel de sector zichtbaarder te maken voor de buitenwereld. De hoop is dat meer scholieren, studenten en zij-instromers kiezen voor deze mooie, kleurrijke en innovatieve sector.

Hoe groot het personeelstekort is binnen de maritieme sector,weet Annette Opstal niet precies. Zij is Human Capital manager bij NMT. “De maritieme vacaturebank geeft een aardig beeld, maar er staan ook vacatures bij recruitmentbureaus en intern bij bedrijven. Het is moeilijk om een totaalbeeld te schetsen maar het zijn er veel.” Ze merkt tevens op dat demografische cijfers laten zien dat het aantal jongeren afneemt.

Desondanks blijft de instroom op de maritieme opleidingen redelijk gelijk maar zit er helaas geen groei in, terwijl de sector steeds meer technische mensen nodig heeft, zegt Opstal. “Bovendien hebben we te maken met veel concurrentie van andere technische sectoren, zoals de bouw en de automotive. Wij hebben niet alleen scheepsbouwers nodig maar bijvoorbeeld ook elektrotechnici, werktuigbouwkundigen en ICT-specialisten. En die zoekt iedereen. Het probleem is vooral dat we als maritieme wereld geen duidelijk gezicht hebben. Het gros van de jongeren heeft geen beeld van wat wij allemaal doen.”

Aan die onbekendheid komt wellicht een einde.

Lees hier verder in het NMT Magazine