NMT Magazine: Goede maar ook spannende tijden voor de visserij

Jarenlang gebeurde er in Nederland, maar ook daarbuiten, betrekkelijk weinig op het gebied van de bouw en conversie van vissersschepen. Dat is de laatste jaren sterk veranderd. Door lagere brandstofprijzen en hogere visprijzen hebben vissers eindelijk weer geld om te besteden aan hun schepen.

In eerste instantie zagen we die ontwikkeling vooral in het buitenland, waarbij vooral de Noren, Spanjaarden, Denen en Turken mooie orders voor grote trawlers binnenhaalden. Maar de Nederlandse zeevissers plegen ook weer nieuwbouw. Allereerst zagen we natuurlijk in 2015 de komst van het revolutionaire MDV-schip, maar sindsdien is het vooral de bouw van garnalenkotters die de toon zet in de opleving van de Nederlandse visserijnieuwbouw.

In de orderboeken zoals we die bij NMT bijhouden staan op het moment van schrijven zo’n 15 vissersschepen in aanbouw bij Nederlandse werven. Daarvan moeten er zeven in 2017 opgeleverd worden en acht in 2018. En, er zitten nog meer orders in de pijplijn!

Lees verder in het NMT Magazine