NMT Magazine: NMT archief nu beschikbaar voor historisch onderzoek

8 oktober 2018 was het zo ver: het NMT archief werd overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam en daar in beheer gegeven. Na anderhalf jaar één dag per week selecteren, sorteren, ordenen en verwijderen van duizenden nietjes, zijn talloze documenten opgeborgen in een rij dozen van 7 m. Aanleiding van deze actie was de noodzakelijke ontruiming van de kelderbox van NMT in het Hulstkampgebouw in Rotterdam (waar alles was opgeslagen) en het gebrek aan een alternatieve ruimte.

Het grootste deel van het archief, de zogenaamde ‘oude dozen’, is afkomstig van Cebosine en VNSI. Daaraan is toegevoegd het, helaas weinige, dat bewaard is door HME en recente stukken van Scheepsbouw Nederland en NMT. Tevens was er een klein archief van M.A.P. de Lange, oud-directeur van de Stichting Nederlandse Scheepsbouw Industrie. Dit alles omvat statuten, reglementen, jaarverslagen, ledenlijsten, notulen en stukken van leden- en bestuursvergaderingen, uitgegeven rapporten, correspondentie met overheden, zusterverenigingen en internationale organisaties etc.

Verwoest door bombardement

Helaas is het archief verre van compleet. Tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 is het Cebosine kantoor met het toenmalige archief volledig verwoest. Vanaf de oprichting in 1917 tot 1940 zijn alleen de statuten en handgeschreven bestuursnotulen vanaf 1936 bewaard gebleven, die toevallig bij een bestuurslid thuis lagen. Echter, ook na 1940 is in sommige perioden maar heel weinig bewaard. Spaarzaam vertegenwoordigd zijn de jaren 1952 tot 1973 en rond de laatste eeuwwisseling. Er was geen consistent archiefbeleid en archivering hing af van tijd en zin van de betrokken staf. Voor HME gold bovendien dat pas in 2000 een eigen kantoor werd ingericht. Waarschijnlijk is ook nogal wat verloren gegaan bij de verhuizingen van zowel Cebosine, VNSI als HME.

Meer weten over de inhoud van het NMT archief? Lees dan het hele artikel in het online magazine.