NMT Magazine: Werkprogramma Maritieme Maakindustrie: versnelling noodzakelijk

Op 2 juli 2016 overhandigde Roel de Graaf het eerste exemplaar van het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie aan toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp. Na tweeënhalf jaar is het programma afgerond en krijgen doorlopende acties een plaats in een breed maritiem werkprogramma. Dit is een goed moment om na te gaan wat het werkprogramma heeft opgeleverd voor de sector en voor de overheid.

Meer informatie

Eén en ander bereikt, maar tempo kan omhoog

Een jaar eerder was de Maritieme Strategie aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin spraken de betrokken ministeries af om gezamenlijk beleid te voeren op hoofdthema’s, zoals werkgelegenheid, innovatie, handel, logistiek, veiligheid en milieu. De winst van deze gezamenlijke strategie was dat deze ministeries zich eraan verbonden. Beleid zonder uitwerking is echter niet voldoende om resultaat te bereiken. Aan het beleid werd daarom uitvoering gegeven in de werkprogramma’s Zeescheepvaart, Binnenvaart, Zeehavens en Maritieme Maakindustrie. De grote waarde daarvan voor de maritieme bedrijven was dat de overheid tijd, invloed en middelen beschikbaar maakte, én gehouden kon worden aan publiek gemaakte afspraken.

Meer weten over de behaalde resultaten van het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie? Lees dan het hele artikel in het online magazine.