NMT Magazine: ‘Zeescheepsbouw in Europa en de wereld’

Onlangs is het SEA Europe Market Monitoring rapport weer verschenen. De Market Monitoring werkgroep van SEA Europe houdt zich intensief bezig met het monitoren van de wereldwijde scheepsbouwmarkt en doet hier jaarlijks verslag van. Dit rapport beslaat marktontwikkelingen tot eind 2018 en focust op ontwikkelingen in China, Japan, Zuid-Korea en Europa.

Wereldscheepsbouw

De stijging van de wereldwijde orderintake van zeeschepen heeft zich voortgezet in 2018. De orderintake steeg van ruim 20 miljoen CGT in 2017 naar 29 miljoen CGT in 2018. Het aantal opgeleverde zeeschepen is met 32 miljoen CGT iets lager dan 2017. Dit is het resultaat van de extreem lage orderintake in de voorgaande jaren. De orderboeken zijn per saldo een heel klein beetje groter ten opzichte van het jaar daarvoor, maar historisch gezien nog steeds erg laag. Een andere graadmeter voor ontwikkelingen binnen de scheepsbouwsector zijn de aantallen schepen die naar de sloop worden gebracht. In 2018 zijn er 15 procent minder schepen naar de sloop gebracht ten opzichte van 2017, dit reflecteert ook licht verbeterde omstandigheden in de industrie.

Lees verder in het NMT Magazine