NMT ziet veel kansen voor maritieme maakindustrie door verlenging Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Op 11 juli informeerde Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de Tweede Kamer per brief over de evaluatie van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). In de kamerbrief is te lezen dat de looptijd van deze subsidieregeling met 3 jaar wordt verlengd. Dat is zeer goed nieuws voor de Nederlandse maritieme maakindustrie. Zo wordt namelijk ook de komende de 3 jaar een financiële impuls gegeven aan de verdere verduurzaming van de scheepvaart. Brancheorganisatie NMT is als belangenbehartiger namens haar leden nauw betrokken geweest bij de evaluatie van de SDS-regeling. Deze inspanningen hebben er mede toe geleid dat de regeling nu voor meerdere jaren is verlengd.

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) heeft tot doel de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies te bevorderen. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling van maritieme innovaties met betrekking tot de goede werking hiervan. Door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen.

NMT is nauw betrokken geweest bij de evaluatie van de SDS-regeling, die de afgelopen maanden is uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bovendien heeft NMT, samen met de betrokken Kamerleden Eppo Bruins (ChristenUnie) en Hayke Veldman (VVD), het belang van een structurele verlenging voor maritieme bedrijven continu onder de aandacht gebracht in de Tweede Kamer. Tot nu toe is de SDS-regeling steeds jaarlijks verlengd via een amendement. Een regeling voor meerdere jaren biedt de maritieme sector meer zekerheid over de beschikbare subsidie en komt de inhoudelijke kwaliteit van de aanvragen ten goede.