NOVIMAR op Koers

Tijdens de vierde NOVIMAR General Assembly op 23 mei 2019 in Karlsruhe, Duitsland hebben de project partners de balans opgemaakt en geconcludeerd dat het Vessel Train concept kansrijk is (www.novimar.eu). Hiermee is er groen licht gekomen om in de komende 24 maanden door te gaan met het project.

In het NOVIMAR projectplan is opgenomen dat halverwege het project onderzocht moet worden of het Vessel Train concept economisch en technisch haalbaar is. En voorts om te bezien of aanpassingen in de werkzaamheden nodig zijn. Voor de economische beoordeling is primair gekeken naar drie belangrijke parameters:

  • Het verschil tussen het gebruik van een speciaal ontworpen “lead vessel” en een “lading vervoerend lead vessel”.
  • Het effect van wachttijden, waarbij onderzocht is hoe lang een zich vormende vessel train op andere schepen kan wachten.
  • Het effect van het combineren van verschillende type vrachtschepen in een vessel train.

Het resultaat van berekeningen rekening houdend met bovenstaande en andere parameters heeft tot de conclusie geleid dat het vessel train concept economische kansen biedt. In aanvulling hierop zijn vier kansrijke business modellen geïdentificeerd, welke voorgelegd zijn aan 13 stakeholders uit de transport wereld. Deze discussie heeft geleid tot de selectie van twee modellen die verder onderzocht zullen worden.

Verder is er gesproken over het ontwerp van het NOVIMAR controle systeem dat het navigeren en manoeuvreren van een vessel train mogelijk moet maken. Simulator proeven door ervaren binnenvaart schippers hebben laten zien dat het huidige prototype al veel potentie heeft, maar verder ontwikkeld moet worden om de door hen geïdentificeerde nautische situaties het hoofd te bieden. Verder toonden deze simulator testen aan dat schippers van lead vessels getraind moeten worden om een konvooi van schepen te besturen.

Op basis van de gepresenteerde resultaten hebben de projectpartners unaniem hun vertrouwen in het project uitgesproken en is besloten om door te gaan met het project.

Lees hier meer over NOVIMAR