Officiële opening & demonstratie Dynamic Maritime Test Facility

Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke officiële overdracht van de Dynamic Maritime Test Facility (kortweg DMTF) aan het Flow Center of Excellence. Door de overdracht komt installatie ter beschikking van bedrijven en onderwijs. De overdracht en officiële ingebruikneming van deze innovatieve installatie vindt plaats op woensdag 19 februari a.s. vanaf 15:30 in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Meer informatie

Officiële overdracht

Op woensdag 19 februari wordt u welkom geheten door gastheer Jan Lokker (lid CvB Da Vinci College) en vertelt Erik van Ballegooijen (R&D director VAF Instruments) over de ontwikkeling en inzet van de DMTF voor het onderwijs en de maritieme sector. De officiële overdracht vindt plaats door de ingebruikneming van de DMTF. Aansluitend is er een netwerk borrel en bestaat er voor u ook de mogelijkheid om nader kennis te nemen van de mogelijkheden van de DMTF.

Maritieme innovaties dichter bij het onderwijs

Het initiatief voor de ontwikkeling van de DMTF is al weer een aantal jaren geleden genomen. In het maritiem cluster in de Drechtsteden past ook een maritiem innovatiecentrum, waarin nieuwe ontwikkelingen in maritieme (aandrijf-)techniek getest en eveneens met het beroepsonderwijs gedeeld kunnen worden. Dat sloot ook goed aan bij de behoefte van enkele bedrijven in de regio om innovaties ook dichter bij het regulier maritiem (beroeps-) onderwijs te brengen.

Door de bedrijven VAF Instruments, KROHNE Altometer en Reehorst Installatietechniek, is in samenwerking met het Flow Center of Excellence (FCoE) en het Da Vinci College (DVC), daartoe als eerste stap, in de Duurzaamheidsfabriek de DMTF gerealiseerd.

Gesloten flow loop met de nieuwste technologie

De DMTF is een gesloten flow loop, waarin een tweetal met e-motoren aangedreven schroeven zijn opgenomen, die respectievelijk een basisstroming en voortstuwing realiseren. Deze laatste aandrijvingslijn is uitgerust met de innovatieve TT-Sense ® van VAF, waarmee stuwdruk op en torsie in de aandrijfas gemeten kan worden.  In de loop zit verder o.a. diverse sensorriek van KROHNE om de ‘vaarsnelheid’ en flowcondities te registreren.

Met de DMTF kunnen zo innovaties op gebied van scheepsaandrijving in een stromend water omgeving getest worden en kunnen studenten aan het beroepsonderwijs daarin direct ook opgeleid worden. Een aantal studenten van het DVC heeft overigens ook al intensief meegewerkt aan de realisatie van de DMTF.

Graag tot 19 februari!
We hopen u te mogen ontvangen op deze feestelijke dag om samen de officiële overdracht te realiseren. Graag tot dan!

Klik hier om je aan te melden!