Ondererfpachtovereenkomst tussen Amsterdam Shipyard OG en Port of Amsterdam

Amsterdam Shipyards (ASY) heeft donderdag 18 november een overeenkomst voor vijftig jaar afgesloten met Port of Amsterdam (PoA). Met de ondertekening van deze overeenkomst is het gebruik van het perceel, volledig watergebonden en haven gerelateerd, aan de Mainhavenweg bevestigd. Hiermee krijgt Amsterdam Shipyards de ruimte om de nieuwe innovatieve en moderne scheepswerf langjarig te exploiteren.

“Met het tekenen van deze overeenkomst voor vijftig jaar kunnen wij investeren in het uitbouwen van een innovatieve en moderne scheepswerf aan de Mainhaven”, laat Peter Versluis zijn tevredenheid blijken. “Deze innovatieve werf zal zich voornamelijk richten op het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van duurzame en hoogwaardige cruiseschepen, baggerschepen en (elektrificatie van) binnenvaartschepen”, licht Versluis de plannen verder toe. “Dankzij de zekerheid die we nu hebben, starten wij met het inrichten van de moderne en klimaat neutrale faciliteiten zoals duurzame werkruimten, kades en elektrische kranen. ” De nieuwe zeegaande cruise markt voor 100-400 passagiers is ontstaan door onder andere de pandemie: de klanten willen meer ruimte en minder massaal met meer luxe en beleving. Juist deze markt kunnen wij met onze expertise, in de binnenvaart cruise uitstekend bedienen. Voor Nederland en haar infrastructuur wordt dit dan ook een nieuwe niche markt. Amsterdam Shipyards wordt een moderne en innovatieve werf in Nederland die met haar vaste leveranciers en partners en een uitstekende locatie in Amsterdam deze markt goed kan bedienen.”

Over Port of Amsterdam

Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het havengebied. Mede door goed onderhoud en voortdurende vernieuwing van de fysieke infrastructuur is het havengebied een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Daarnaast zorgt Port of Amsterdam  voor vlot, veilig én milieuverantwoord scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied. Port of Amsterdam streeft naar een goed en gezond vestigingsklimaat en stuurt actief op een duurzame haven.  “Wij zien dan ook graag dat bedrijven zoals Amsterdam Shipyards zich in het havengebied vestigen en verwelkomen bedrijven die innovatie en duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan,” Aldus Jeroen Lotze manager Real Estate en Cruise bij Port of Amsterdam.

Over Amsterdam Shipyards

Amsterdam Shipyards is gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van cruiseschepen, baggerschepen en (elektrificatie van) binnenvaartschepen. Waarbij simulatoren en trainingsprogramma’s voor de bemanning onderdeel van de levering worden. Het managementteam, onder leiding van de CEO Arnold den Boon, heeft gezamenlijk meer dan 150 jaar ervaring in diverse takken van de scheepvaartindustrie. De oprichter is Peter Versluis. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in de maritieme sector en maakt zich al jaren sterk voor innovatie en duurzaamheid in de scheepvaart. Hierbij ligt de focus op het realiseren van duurzame en emissievrije oplossingen. De basis hiervoor is altijd een all electric ship, waarbij de energie bron gekozen kan worden in de vorm van een “ASY Energybox”. Afhankelijk van de toepassing en de ontwikkeling en status van de diverse opslag & energie bronnen kan een “ASY Energybox” geïnstalleerd worden gebaseerd op basis van gas, waterstof, batterijen of een combinatie.. Waarbij altijd de output van de “ASY Energybox” elektrisch vermogen zal zijn om het all-electric ship te voorzien van energie. Wij hebben een flexibel basis ontwerp gemaakt die het tempo van de verduurzaming efficiënt kan volgen