Partnerschap Zero Emission Waterborne Transport van start

Op woensdag 23 juni ging het het Publiek Private Partnerschap Zero Emission Waterborne Transport van start. De Europese Commissie en het Waterborne Technology Platform zijn de ondertekenaars van het Partnerschap, dat bedoeld is om de energietransitie van alle vormen van transport over water te leiden en te versnellen. In 2030 moet de benodigde technologie beschikbaar zijn om in 2050 een volledige emissievrije vloot te realiseren.

Om dit doel te bereiken investeert de Europese Commissie in de komende jaren € 530M in RD&I projecten binnen het Horizon Europe programma. De deelnemers aan het partnerschap hebben invloed op de keuze van de onderwerpen in de twee jaarlijkse werkprogramma’s. In het partnerschap werken werven, toeleveranciers, reders, havens en havens en kennisinstellingen samen in het vormen van consortia en het indienen en uitvoeren van projecten. De Nederlandse deelname wordt gestimuleerd door de activiteiten van Forum Europa onder de vlag van Nederland Maritiem Land.

NMT heeft vanuit Rotterdam en het kantoor in Brussels een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het partnerschap door intensief overleg met Sea Europe, met ministeries van I&W, EZK en OC&W en met de Brusselse instanties.  De Nederlandse overheid heeft een krachtige steun verleend aan de selectie van het Partnerschap. Onder leiding van voorzitter Henk Prins en Executive Director Jaap Gebraad van het Waterborne Platform, is de basis gelegd voor deze unieke samenwerking tussen de maritieme sector en de Europese Commissie die invulling moet geven aan de Europese Green Deal doelstellingen.