Profiteer van kortingen tijdens de Week van de RI&E

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen ga je beroepsziekten te lijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Profiteer van kortingen en speciale acties tijdens de Week van de RI&E!

Bij beroepsziekten denken we al snel aan bijvoorbeeld longkanker door asbest. Maar ook astma, een versleten rug en burn-outs behoren tot beroepsziekten die tot verzuim of arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. Met de RI&E breng je de mogelijke risico’s in je bedrijf op een gestructureerde manier in kaart. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

Tijdens de Week van de RI&E kun je op een aantrekkelijke manier aan de slag met de RI&E. Er zijn adviesgesprekken, workshops op locatie en kortingen op opleidingen. Bekijk hier de mogelijkheden en profiteer van de acties!