Rechter stelt Damen in gelijk inzake aanbestedingsvoorwaarden onderzoeksschip NIOZ

De Rechtbank legt de zaak als volgt uit. Het gaat om een aanbestedingsprocedure ingericht als mededingingsprocedure voor de bouw van een onderzoeksschip. Damen is een van de gegadigden die tijdens de selectiefase zijn uitgekozen om een eerste inschrijving te doen. Damen stelt dat een aantal eisen die de aanbestedende dienst stelt disproportioneel zijn omdat ze niet haalbaar zijn. Verder voert zij aan dat een aantal contractsbepalingen niet proportioneel zijn. De voorzieningenrechter geeft haar op een aantal onderdelen gelijk.

Een van de punten die wordt aangehaald is dat de voorzieningenrechter aannemelijk acht dat de door Damen geschetste problematiek, die al tot vertraging leidde, als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daardoor toegenomen energie- en grondstoffenschaarste ernstiger geworden is en mogelijk nog verder zal toenemen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat NIOZ de hier besproken vertragingsrisico’s, onder de geschetste omstandigheden, in het contract niet eenzijdig bij de inschrijver kan leggen.

Er worden in deze zaak nog meer belangrijke punten aangehaald. Lees hier de volledige uitspraak van de Rechtbank in Noord-Holland.