ROC Friese Poort en STC slaan handen ineen: samen werken aan opleidingen maritieme techniek

Eind vorig jaar hebben de Nederlandse maritieme beroepsopleiders afgesproken nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Onder het motto: ‘samen slimmer, samen beter’ gaan de scholen samen optrekken op thema’s als kwalificatiedossiers, kwaliteit van onderwijs en onderwijsprogramma’s. Het doel daarvan is het realiseren van een krachtig, actueel en uniform opleidingsaanbod. De eerste aanzet daartoe gaven vakdocenten en onderwijskundigen van ROC Friese Poort en het STC mbo college op woensdag 27 maart. Zij gingen op die dag samen aan de slag met de inhoud van de lessen die vanaf komend schooljaar aangeboden worden onder het nieuwe kwalificatiedossier maritieme techniek.

De docenten van de twee scholen hadden zich grondig voorbereid op de dag. Er was door hen al een inventarisatie gemaakt van het beschikbare materiaal. Ook was bekeken in welke mate het bestaande materiaal voldoet aan het nieuwe kwalificatiedossier en of er op basis van de stof geëxamineerd kan worden. Daarbij richtten de vakdocenten zich op de onderwerpen:

  • Inleiding maritieme techniek
  • Tekening lezen en tekenen
  • Installaties en voortstuwing
  • Hydrauliek en pneumatiek
  • Metaal / casco / basisvaardigheden

Dankzij het voorwerk kon er op 27 maart snel resultaat behaald worden. Zo bleek dat er bij sommige vakken op dezelfde manier les wordt gegeven waarbij regelmatig dezelfde lesstof gebruikt wordt. Ook werd in de gesprekken duidelijk dat het kunnen aanbieden van verschillende didactische werkvormen alles te maken heeft met de faciliteiten die docenten tot hun beschikking hebben. De ruimte om hier creatief mee om te gaan blijft bestaan; wel is afgesproken dat beide scholen gebruik gaan maken van dezelfde examens.

Eerste jaar basisjaar

In het nieuwe kwalificatiedossier is vastgelegd dat het eerste leerjaar van alle opleidingen een basisjaar moet worden. Dat leverde interessante discussies op. Want hoe wordt onderscheid aangebracht in de verschillende niveaus en wat hoort er nu eigenlijk wel en juist niet thuis in een basisjaar? Betekent dit dat het thema elektro uitgediept wordt en het thema hydrauliek juist niet? Of moet het thema elektro het eerste jaar helemaal niet worden uitgediept en kan er in het tweede jaar gedifferentieerd worden?

De eerste aanzet tot uniformering van onderwijsaanbod en examinering is gezet. De komende maanden wordt er achter de schermen hard verder gewerkt met als doel in het nieuwe schooljaar te kunnen starten met de bol-opleiding ‘Allround medewerker Maritieme Techniek’ (mbo-niveau 3) en de bol-niveau 4 opleiding ‘Engineer Maritieme Techniek’ (voorheen Scheeps- en jachtbouwkundige).