Sectorspecifieke vragen en antwoorden

Hier vind je sectorspecifieke vragen en antwoorden over het Coronavirus. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met ons Coronateam via corona@maritimetechnology.nl of neem rechtstreeks contact opnemen met één van onze Member Advisors.

 1. Maritieme toeleveranciers

Er is bij veel NMT leden onzekerheid over het wel of niet doorgaan van opdrachten, beschikbaarheid van materialen, producten en arbeidskrachten. Als NMT proberen wij zicht te krijgen op wat er leeft en op de gevolgen van de Coronamaatregelen. Laat het ons vooral weten via corona@maritimetechnology.nl of jouw contactpersoon bij NMT.

 1. Nieuwbouwwerven

 • Zeescheepsnieuwbouw
  De verwachting is dat projecten vertraging op zullen lopen. NMT was in overleg met haar Europese partners om een voorstel aan IMO te doen. Strekking van het voorstel is om schepen die vertraging oplopen en daarom bij oplevering aan nieuwe eisen zouden moeten voldoen (denk aan EEDI, NOx), de mogelijkheid te geven om onder de huidige regels te worden opgeleverd. Immers: de ontwerpen en alle keuringen zijn al afgerond en ook alle equipment is al besteld en vaak ook geleverd. Lees hier meer over de nieuwe richtlijnen van IMO naar aanleiding van het voorstel.
 • Casco’s binnenvaartschepen uit China
  Als gevolg van de Corona uitbraak zijn casco’s van binnenvaartschepen die in het buitenland worden gebouwd vertraagd waardoor de EU Stage V overgangstermijn voor de inbouw van CCR2 motoren overschreden zal worden. NMT is in samenwerking met Lloyd’s Register in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de overgangstermijn te verlengen. Heeft u ook casco’s uit het buitenland die vertraging oplopen vanwege het Corona virus dan kunt u dit laten weten aan Nick Bakker (zie rechts voor zijn contactgegevens).
 1. Onderhouds- en reparatiewerven

 • Veel onderhouds- en reparatiewerven nemen gepaste maatregelen (zie ook de best practices op deze pagina) maar blijven operationeel. Vanuit verschillende kanten worden scheepseigenaren en autoriteiten opgeroepen om vooral hun schepen in bedrijf te houden om de mondiale goederenstroom, waaronder voedsel en (grondstoffen voor) medische hulpmiddelen, op gang te houden. Ook de onderhouds- en reparatiewerven vormen een essentieel onderdeel in deze keten.
 • Er wordt gesproken over mogelijk uitstel van bepaalde keuringen voor schepen omdat men zoveel mogelijk mensen van buiten het schip van boord wil weren. Er blijft echter ook altijd nog een behoefte aan (on)gepland onderhoud aan schepen. De werfcapaciteit in Europa is op dit moment minder omdat in verschillende landen de werven gedwongen gesloten zijn. Weliswaar is het algemene beeld in Nederland dat ook dit deel van de maritieme industrie een daling in het werk ziet, maar het is essentieel dat er werfcapaciteit beschikbaar blijft voor schepen die dit nodig hebben.
 1. Uitstel van surveys voor schepen

Veel vlaggenstaten, waaronder Nederland, geven gehoor aan de oproep van de secretaris generaal van de IMO voor een zogenaamde ‘pragmatic approach’ voor onder andere surveys. Het komt er op neer dat deze vlaggenstaten aan schepen een uitstel verlenen van 3-4 maanden voor surveys die due zijn in deze periode. Als een schip bijvoorbeeld een renewal survey zou moeten doen in deze periode, dan wordt er uitstel verleend. Er is geen sprake van algemeen uitstel, dit gaat per vlaggenstaat. Gevolg is dat een aanzienlijk deel van de schepen nu geen surveys hoeven doen en nu het dok dus ook niet in hoeven. Het betreft hier uitstel en geen afstel: deze schepen zullen over enkele maanden alsnog de surveys uit moeten voeren. Uiteraard heeft dit alles nu en straks directe gevolgen voor onderhoudswerven en voor maritieme serviceverleners.

 1. Klassebureaus geven richtlijnen voor toeleveranciers, serviceproviders, nieuwbouw- en onderhoudswerven

IACS, de mondiale koepelorganisatie voor klassebureaus, heeft een brief opgesteld voor de verschillende klassebureaus over hoe om te gaan met de situatie als gevolg van de coronapandemie. Deze brief heeft onder andere betrekking op mogelijk uitstel van allerhande surveys, dokkingen en certificeringen. Vooral de concrete voorbeelden in de annex van de brief zijn duidelijk en de moeite van het doornemen waard.

Doel van de brief is om eenheid te krijgen tussen klassebureaus onderling en duidelijkheid naar de industrie. Wel blijft in alle gevallen gelden dat het klassebureau in overleg met de vlaggenstaat elke situatie beoordeeld en een besluit neemt.

 1. Best practices van NMT leden tijdens de Corona crisis

 • Werken in ploegen om minder mensen tegelijk op de werf te hebben
 • Pauzes worden verspreid over de dag zodat de kantine niet vol zit
 • Contact met externen wordt tot een minimum beperkt
 • Kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk thuis
 • Mensen die samen moeten werken (bijv. ijzerwerkers) werken in vaste teams
 1. Beurzen en handelsmissies

Alle beurzen en handelmissies die NMT gepland had staan tot en met juni 2020 zijn uitgesteld naar het najaar of afgelast. De trade-aciviteiten in het najaar gaan vooralsnog door. NMT heeft nauw contact met de beursorganisaties en de posten ter plaatse en houdt de situatie in de gaten. Alle deelnemers worden op de hoogte gebracht zodra de situatie veranderd. Heb je vragen, neem dan contact op met Joëlla Lucas via lucas@maritimetechnology.nl.

 1. Maatregelen steunpakket van Atradius voor Coronacrisis

Kredietverzekeraar Atradius ondersteunt Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen, diensten of aannemers en ingenieurs die internationaal opereren in deze crisisperiode. Atradius biedt een pakket aan speciale maatregelen op het gebied van exportkredietverzekering. Dit pakket is samengesteld in overleg met ondernemers en de Nederlandse overheid. Kijk hier voor meer informatie: https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/nieuws/maatregelen-steunpakket-corona-crisis.html