Seminar ‘Slim ontwerpen en bouwen’ op 25 augustus in Dordrecht

De Nederlandse maritieme maakindustrie ontwerpt en bouwt duurzame en slimme schepen, volledig naar klantwens en met veel toegevoegde waarde. Daarnaast zet de sterke internationale concurrentiestrijd de prijzen onder druk; we zullen ook de slimste bouwer moeten zijn. Inzet van digitale technologie biedt hiervoor veel kansen, maar hoe verzilveren we die? En wat betekent dat voor de kennis en vaardigheden die we nodig hebben?

De technologie bestaat al, de moeilijkheid ligt vooral bij de implementatie ervan en het veranderen van werkprocessen. Er is behoefte aan ruimte om te experimenten en opleidingen/training. We kunnen ook veel leren van andere sectoren en van elkaar. We laten nu kansen liggen in het verlagen van vermijdbare kosten en doorlooptijd door gebruik van standaardisatie/modularisatie en maken van afspraken in de keten betreft uitwisseling van informatie. Samengevat willen we door nauwer samen te werken zorgen voor een beter eindresultaat voor alle betrokkenen, verlaging van kosten en vermindering van bouwrisico’s.

Daarom organiseert NMT op donderdag 25 augustus een seminar ‘Slim ontwerpen en bouwen’ in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. Het seminar wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van TKI Maritiem en Smart Delta Drechtsteden. Tijdens het seminar komen 2 andere sectoren aan bod en kun je je laten inspireren door concrete projecten uit de maritieme sector.

Het programma:

09:00 inloop
09:30 welkom en inleiding
09:40 Bouw Informatie Management (Arjan Walinga, Bouwend Nederland)
10:30 korte pauze (netwerken)
11:00 4 sprekers uit eigen sector (elk 15 minuten)
-Modulair ontwerpen (NAVAIS-project)
-AI in logistiek en maritiem (NL AI Coalitie)
-Bouwen met micropanelen, shared production facility Noord NL
-Leren door Doen! Het belang van pilot-projecten en onderwijs (Duurzaamheidsfabriek)
12:00 lunch en parallel rondleidingen in Duurzaamheidsfabriek (showcase projecten)
13:00 afsluiting