STC Group eerste Nederlandse opleidingsinstituut met LNG bunkersimulator

Binnen het ReaLNG-project zijn specifieke cursussen ontwikkeld voor bemanningsleden van schepen die varen op LNG (liquefied natural gas). Tijdens dit project zijn verschillende nieuwe praktische trainingsmiddelen ontwikkeld voor de LNG IGF Code cursussen. STC Group heeft deze middelen uitgebreid met een nieuwe state-of-the-art LNG Dual Fuel bunkersimulator voor het K-Sim Engine simulator platform. Dit model is specifiek ontworpen om het werken met en bunkeren van LNG als brandstof te trainen. STC Group is het eerste trainingsinstituut in Nederland dat dit nieuwe simulatormodel bezit en inzet.

Meer informatie

Dit simulatormodel maakt het mogelijk om in een veilige en realistische omgeving onze studenten en cursisten de complexiteit, gevaren en risico’s van het werken met LNG beter te laten begrijpen. Het bunkeren van LNG op de simulator is een van de onderdelen in de IGF Code advanced cursus. Deze bunkering is geaccrediteerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en vervangt, conform STCW, een van de drie verplicht bij te wonen bunkeringen in de praktijk. De LNG Dual Fuel bunkersimulator, een model van Kongsberg Digital, zetten wij ook in voor deze verplichte bunkering.

IGF Code

Sinds 1 januari zijn de IGF Code cursussen verplicht voor bemanningen die varen op gasvormige of andere licht ontvlambare brandstoffen. De trainingsvereisten zijn vastgelegd in het STCW. Deze nieuwe IGF Code cursussen zijn zowel op basic als op advanced level beschikbaar en zijn beiden geaccrediteerd door ILT.