Training: Jachtbouw voor niet-Jachtbouwers op 6 en 7 juli

In de megajachtbouw passeren jachtbouwtermen regelmatig de revue. Veelal termen waar toeleveranciers met hun eigen specifieke product weinig mee van doen hebben, waardoor communicatie tussen toeleverancier en klant soms moeizaam verloopt. De training heeft tot doel deze communicatie soepeler te laten verlopen door het verhogen van het kennisniveau van niet-technische medewerkers. Daarnaast is deze training een must voor diegene die in 2 dagen ingewijd wil worden in de wondere wereld van de megajachtbouw.

De training is erop gericht het begrip en kennisniveau van niet-technische medewerkers in de megajachtbouw te verhogen, zodat barrières in communicatie niet ontstaan.

Klik hier voor meer informatie en om direct in te schrijven.