Update belangenbehartiging: NMT bezig met uitwerking van Green Deal

De zomer is voorbij, en dat is ook te merken op het gebied van belangenbehartiging. NMT heeft progressie geboekt op belangrijke dossiers zoals de Green Deal en het onderhoud aan cruiseschepen. Maar we zijn ook aanwezig geweest bij een aantal belangrijke overleggen om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland.

NMT praat European Maritime Safety Agency (EMSA) bij

De European Maritime Safety Agency (EMSA) adviseert de Europese Commissie op tal van gebieden. Een keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd tussen de EMSA en onze koepelorganisatie SEA Europe. Dit overleg is bedoeld om bij te praten over lopende dossiers, zoals het toepassen van alternatieve bouwmaterialen aan boord van schepen, autonoom varen, alternatieve energiedragers en het dokken van door LNG aangedreven schepen. Als NMT waren we uiteraard aanwezig om het geluid van de Nederlandse maritieme maakindustrie te laten horen.

Green Deal: 5 miljoen voor validatie van duurzame maritieme oplossingen

Een belangrijk onderdeel van de onlangs gesloten Green Deal is een subsidieregeling voor de validatie van effecten van duurzame maritieme oplossingen. Door middel van een validatie heb je als bedrijf hard bewijs in handen dat het door jou ontwikkelde product ook echt werkt. NMT werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KVNR, MARIN en TNO aan het opstellen van de subsidieregeling. In totaal is er 5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2020 – 2024.

Onderhoud aan cruiseschepen

Op 10 september is een gesprek gevoerd met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vakbond FNV over de problematiek rondom het wegblijven van opdrachten voor onderhoud aan cruiseschepen bij Nederlandse werven. Er is een oplossingsrichting gevonden voor toepassing van regelgeving en handhaving op inzet van werknemers buiten de EC bij onderhouds- en modificatietrajecten. Deze wordt verwerkt in een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Economic Board Zuid-Holland

NMT heeft op 26 juni in een presentatie voor de Economic Board Zuid-Holland een uitleg gegeven over de status en ambities van de maritieme maakindustrie. Er is een pleidooi gehouden om de sector regionaal en nationaal te zien en te behandelen als een strategische sector. Dat stimuleert de lopende actieve samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven, met als samenhangende hoofddoelen het versterken van innovatie en het behoud en de instroom van vakmensen.

Handelsworkshop AEGIS Europe

Op 24 september heeft NMT samen met SEA Europe deelgenomen aan een handelsworkshop van AEGIS Europe. AEGIS Europe, waar SEA Europe lid van is, is een grote maakindustrie-alliantie. Deze alliantie vraagt in Brussel aandacht voor oplossingen met betrekking tot oneerlijke concurrentie uit China. SEA Europe pleit voor duidelijke regels voor onze sector om oneerlijke subsidies aan te kunnen vechten.

Wij willen dat onze leden duurzame, slimme schepen en maritieme technologie kunnen leveren in
een mondiaal gelijk speelveld, met voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, die in veilige en eerlijke omstandigheden werken. Hierbij heeft de Nederlandse overheid een rol als launching customer en
wordt de Nederlandse maritiem-technologische industrie ondersteund bij haar exportactiviteiten.