Update Public Affairs-Activiteiten NMT

Sinds kort verschijnen in de NMT Nieuwsbrief regelmatig korte berichten over PA-activiteiten waar verschillende NMT’ers in het belang van de leden mee bezig zijn. In de afgelopen week stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda:

Deelname aan JECKU Top Executive Meeting in Japan

Afgelopen week was NMT uitgenodigd om te spreken tijdens de Top Executive Meeting van de JECKU in Shima, Japan. Alle topexecutives van de wereldwijde scheepsbouw waren aanwezig. NMT heeft twee presentaties gegeven: één over de impact van de verschillende soorten aankomende milieuregelgeving en één over vraag en aanbod in de nieuwbouwmarkt.

Klankbordgroep project promotie en acquisitie Nederlandse Vlag

Doel van deze klankbordgroep is om meer schepen onder Nederlandse vlag te krijgen. Voor NMT is er een indirect belang, omdat het bijdraagt aan een sterke cluster. NMT-leden worden opgeroepen dit initiatief te steunen, als het aan de orde komt.

Directeurenoverleg Topsector Kennis en Innovatie TKI

In dit overleg worden de ontwikkelingen in het topsectorenbeleid van de regering en in de uitvoeringsregelingen besproken. NMT levert inbreng vanuit de belangen van TKI Maritiem.

Samenwerkingsovereenkomst tussen CompositesNL en NMT

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst bundelen CompositesNL en NMT haar krachten om de toepassing van composietmaterialen in de maritieme sector breder mogelijk te maken.

Contact met Rijkswaterstaat

Door contact met Rijkswaterstaat over de planning en uitvoering van onderhoud aan bruggen, wordt NMT in staat gesteld om de beschikbaarheid van een goed functionerend logistiek netwerk en vrije doorvaart naar zee voor onze leden veilig te stellen.