Update Public Affairs-Activiteiten NMT

Onderstaand een selectie van onderwerpen en activiteiten waar verschillende NMT’ers de afgelopen weken in het belang van jou als lid mee bezig zijn:

Onderwatergeluid
NMT is aanwezig bij een IMO-bijeenkomst over onderwatergeluid. Onderwatergeluid komt steeds hoger op de agenda bij de IMO en de sleutel voor het beperken is in handen van de scheeps-/schroefontwerpers en scheepsbouwers. Deze bijeenkomst was bedoeld om kennis over het onderwerp te delen en om te zien welke mogelijke, toekomstige maatregelen effect zouden hebben.

Ambassadeursconferentie
Op woensdag 30 januari vond de jaarlijkse Ambassadeursconferentie plaats in Den Haag. Tijdens dit evenement heeft NMT met verschillende Nederlandse ambassadeurs/consuls (o.a. China, Polen en Vietnam) gesproken. Deze gesprekken waren vooral bedoeld om samenwerking met ambassades bij de organisatie van beurzen en handelsmissies te stimuleren, en om kennis te maken met nieuwe personen op de voor NMT belangrijke posten.

Bezoek aan Brussel
Vorige week hebben de PA-collega’s van NMT een bezoek gebracht aan Brussel. Onder andere de Permanente Vertegenwoordiging en het Europees Parlement werden bezocht, en er werd gesproken met Caroline Nagtegaal, een Europarlementariër van de VVD. Doel van het bezoek was om de kennis van de PA-collega’s over ‘Brussel’ te vergroten, zodat de belangen van de NMT-leden nog effectiever kunnen worden behartigd.

Gesprek met VVD Tweede Kamerlid
NMT heeft een goed gesprek gehad met EZK-woordvoerder Hayke Veldman (VVD). We hebben dit betrokken Kamerlid uit kunnen leggen dat het belangrijk is om de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) meerjarig te maken. Daarnaast spraken we over de Rijksbrede Maritieme Strategie. Deze is in de Tweede Kamer ingezet als middel om de vele maritieme beleidslijnen breder te kunnen behandelen dan per ministerie. Veel dossiers raken immers meerdere ministeries.

FME Subcommissie Arbeidsomstandigheden
Op dinsdag 5 februari heeft NMT deelgenomen aan de vergadering van de FME Subcommissie Arbeidsomstandigheden. Op het gebied van veilig werken is afstemming met verschillende stakeholders essentieel om goed geïnformeerd te blijven. De ontwikkelingen bij 5xbeter, lasrook en dieseluitlaatgassen zijn onder andere besproken.

Green Deal
NMT en KVNR hebben gesproken met een delegatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwikkeling van de Green Dealtekst en een bijbehorend transitiedocument voor de zeevaart, waarin de ambities staan beschreven. Beide branches hebben benadrukt dat ze duidelijke ambities en doelstellingen in de Green Deal verwachten. Het gesprek was ter voorbereiding op een gesprek met directeur-generaal Maritieme Zaken Dronkers later in februari.

Smart Shipping
De vernieuwing van het Smart Shipping-platform was onderwerp van een overleg met Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en MARIN. Afgesproken is dat in de nieuwe opzet van het platform gestreefd wordt naar brede samenwerkingsverbanden rondom concrete en ambitieuze projecten.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.