Veel kwalitatief hoogwaardige aanvragen Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Voorgaande jaren was de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) een first-come-first-serve-regeling, dus subsidieaanvragen werden op volgorde van binnenkomst beoordeeld op kwaliteit. In de praktijk bleek steeds dat op de eerste dag al zoveel aanvragen binnen waren gekomen dat de volgorde door loting bepaald moest worden. Hier is veel kritiek op geweest, wat heeft bijgedragen aan het veranderen van de vorm van de regeling.

Vanaf dit jaar is de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw een tenderregeling, dus alle aanvragen die binnenkomen in de periode van de tender worden verzameld en gescoord op een aantal concrete criteria. De hoogst scorende projecten zullen als eerste subsidie toegewezen krijgen. Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen het eerste en belangrijkste selectiecriterium geworden. RVO heeft teruggekoppeld aan NMT dat dit terug is te zien in de aanvragen. De adviescommissie is het unaniem eens dat deze vorm heeft geleid tot kwalitatief betere aanvragen.

In totaal zijn er bij de eerste tender 13 aanvragen ingediend die bij elkaar 2,3 keer het beschikbare budget vragen. Ook dat is goed nieuws. Het geeft aan dat na een zwaar jaar er toch hoop is op nieuw werk.