Veilig en eerlijk werken in de Nederlandse scheepsbouw

In de recente berichtgeving rondom misstanden in de scheepsbouw in Polen worden ook Nederlandse bedrijven genoemd. Bas Ort, voorzitter van branchevereniging Netherlands Maritime Technology (NMT), waaronder ook het Nederlandse scheepsbouwcluster valt: “Met grote afkeuring heb ik kennis genomen van deze berichtgeving. Wij als Nederlands scheepsbouwcluster keuren dit soort praktijken vanzelfsprekend sterk af en distantiëren ons hier krachtig van.”

Standpunt ‘Veilig en eerlijk werken’

Oktober 2017 werkte NMT mee aan de World Day for Decent Work. In het kader van die themadag hebben we het volgende standpunt voor ‘Veilig en Eerlijk werken’ opgesteld:

“Nederlandse maritieme bedrijven leveren innovatieve schepen die tot de wereldtop gerekend kunnen worden. De grootste, mooiste en meest innovatieve schepen worden in Nederland ontwikkeld en gebouwd. Voor veel toeleveranciers is deze thuismarkt een aanjager van wereldwijde export. Onze internationaal georiënteerde bedrijven hebben vakbekwame arbeidskrachten nodig met slimme hoofden en slimme handen en hart voor hun werk. Die vakmensen zoeken ze dicht bij huis en ook op de Europese arbeidsmarkt. Soms hebben ze tijdelijk specialisten van buiten Europa nodig. Onze branche-ambitie is om verantwoordelijke werkgevers te zijn voor iedereen die aan de bijzondere projecten werkt. Of ze van dichtbij of veraf komen, of ze vast of tijdelijk werken. Juist omdat de wetgeving voor arbeid ingewikkeld is hebben we de overheid nodig om scherp te blijven. We werken daarom samen met de inspecties in preventie- en voorlichtingsprogramma’s. Verantwoord werkgeverschap loont: het levert gemotiveerde werknemers, een goede naam bij klanten en aantrekkingskracht voor jongeren die we zo hard nodig hebben.‘’

Deze lijn zetten wij onverminderd door en roepen onze partners op hierin samen met ons op te trekken.

Timeline acties

Toen wij als NMT op de hoogte raakten van de berichtgeving rondom de arbeidsomstandigheden op Poolse werven hebben wij dan ook direct de navolgende acties ondernomen:

  • In juni 2016, na verschijnen van het eerste rapport van het Leiden Asia Centre: ‘Slaves tot he System, North Korean forced labour in the EU’, heeft SEA Europe, mede op actieve instigatie van NMT, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, waarin we onomwonden afstand nemen van deze vorm van uitbuiting en aangeven dat SEA Europe en haar leden de hoogst mogelijke sociale standaarden nastreven.
  • Begin 2017 hebben we een opsomming gemaakt van de gestelde vragen en antwoorden in de Tweede Kamer en de vragen gesteld in het Europees Parlement aan in de Europese Commissie. Uit de antwoorden blijkt dat de druk op de Poolse autoriteiten wordt gelegd om een einde te maken aan gedwongen arbeid en slechte werkomstandigheden. Als NMT hebben we besloten om erop toe te zien dat de Europese Commissie haar taak als toezichthouder ook vervult en indien nodig nieuwe vragen te laten stellen.
  • Eind 2017 hebben we opnieuw contact gezocht met EP-lid Agnes Jongerius om opnieuw vragen te laten stellen in het Europees Parlement. Deze vragen zijn nog niet gesteld, ook gezien de verslechterde politieke verhoudingen tussen Polen en de EU.
  • Afgelopen maandag vernamen wij dat het Europees Parlement heeft besloten om geen nieuwe werkvergunningen meer te verlenen aan Noord-Koreaanse arbeiders en de bestaande werkvergunningen niet meer te verlengen. Deze constructie moet bewerkstelligen dat binnen 1 jaar de situatie niet meer kan bestaan.

De deskundigen van het NMT-bureau monitoren de ontwikkelingen nauwgezet. Voor vragen of verdere informatie kun je contact opnemen met Arnold de Bruijn, Sector Manager, te bereiken via 088 44 51 037 of bruijn@maritimetechnology.nl.

Lees hier meer over het standpunt ‘Veilig en eerlijk werken’