Veilig werken tijdens de coronacrisis

Ook tijdens de corona-pandemie werken de leden van NMT zoveel mogelijk door, waarbij uiteraard de maatregelen worden gevolgd om de medewerkers te beschermen en verspreiding van het virus te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het spreiden van werktijden en pauzes, maar ook aan 1,5 meter afstand houden tijdens de werkzaamheden. In de praktijk blijkt het afstand bewaren wel een uitdaging.

Meer informatie

Maak (indien niet aan alle maatregelen gehouden kan worden) aanvullende afspraken over hoe toch veilig gewerkt kan worden, in overeenstemming met de hygiënerichtlijnen van het RIVM. De bouw- en technieksector hebben gezamenlijk een protocol opgesteld over veilig doorwerken tijdens de corona-crisis. De maatregelen die hierin benoemd worden zijn ook voor de maritieme maakindustrie geschikt. NMT adviseert om kennis te nemen van dit protocol en deze zoveel mogelijk te volgen. Klik hier om het protocol te openen.

Naast deze praktische maatregelen is het ook belangrijk dat arboprofessionals over voldoende informatie beschikken om hun werk goed uit te kunnen voeren. In deze speciale Arbo-inf@ct kennisnieuwsbrief wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over COVID-19 en het bedrijfsgezondheidsbeleid.

Mocht je er niet uitkomen of juist een tip over veilig werken tijdens de corona-crisis willen delen, neem dan contact op via corona@maritimetechnology.nl.