Verlenging van de Stage V overgangstermijn

Afgelopen jaar heeft NMT in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Lloyd’s Register zich ingezet om voor binnenvaartschepen waarvan de bouw door corona is vertraagd een verlenging te krijgen van de Stage V overgangstermijn voor motoren > 300 kW. Hiervoor zijn in goede samenwerking met de betrokkenen de nodige stappen ondernomen om de Europese Commissie te informeren en overtuigen om de overgangstermijn te verlengen.

Dit is nu gelukt want het Europees Parlement en de Europese Raad hebben beide ingestemd met een verlenging van 6 maanden van de Stage V overgangstermijn voor het plaatsen van motoren > 300 kW. Concreet betekent dit dat schepen die nieuw in de vaart komen pas vanaf 1 januari 2022 voorzien hoeven te zijn van Stage V motoren. In nieuwbouwschepen die uiterlijk 31 december 2021 voorzien zijn van een (voorlopig) certificaat mogen nog CCRII motoren zijn ingebouwd. Voor nieuwbouwschepen die nu nog in (af)bouw zijn waarvan de bouw door corona is vertraagd geeft dit dus 6 maanden extra om in de vaart te komen.

NMT is blij met dit resultaat na een lang en intensief traject en bedankt alle betrokkenen voor hun input en medewerking.